Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Thanks!

(Josephmaf, 23. 1. 2022 15:16)

I just want to say thank you for this great website. I found a solution here on urna1.estranky.cz for my issue.

https://captainjackcasinos.com/

(Patrickbok, 23. 1. 2022 10:18)

https://captainjackcasinos.com/

XXX Porn Tube

(MiltonNug, 23. 1. 2022 0:22)

XXX Home Free XXX Porn
XXX Free Porn Tube
XXX Japan Porn Free Japan Porn
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
XXXhome Porn Tube Video
XXXChina Porn Tube
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
Japan Porn Video XXX Japan Porn Tube
https://cn.xxxcomvideo.com
https://zh.xxxwww1.com

RC игрушки

(Shanegluts, 22. 1. 2022 20:52)

Бады для мужчин и женщин

(Jaimenut, 22. 1. 2022 18:35)

Заказать бады для мужчин для повышения либидо и потенции, китайская медицина.
Женские возбудители и афродизиаки. Однако дозволено Заказать тут :
https://Fito-Shop.in.ua

Какая сегодня погода?

(Kirilldhl, 22. 1. 2022 7:13)

Как вы прогнозируете погоду?
ЛИчно я смотрю вечером на закат, но если ничего не вижу, тогда иду на сайт https://www.gismeteo.ua/ и там получаю весь прогнозируете. И было несколько раз когда сайт был не прав.
Так что доверй, но проверяй.

Бады ради мужчин и женщин

(Jaimenut, 21. 1. 2022 23:53)

Заказать бады для мужчин для повышения либидо и потенции, китайская медицина.
Женские возбудители и афродизиаки. Безвыездно дозволительно Обещать тут :
fito-shop.in.ua

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 21. 1. 2022 18:58)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

заработок на лайках без вложений отзывы

(ClezeripLover, 19. 1. 2022 12:26)

игры с читами на деньги и на уровень 200000 герои ударного отряда 5 банана крафт открытие кейсов экономическая игра ферма купить прокачка денег в играх на андроид бонус коды для игры небеса приветственные бонусы в онлайн казино скачать игру clash royale мод бесконечные деньги и кристаллы как взломать игру assassins creed 3 на деньги способы прибыльного заработка в интернете скрипты экономических игры заработок в интернете создание сайтов драг рейсинг игры на андроид мод много денег приложение для заработка без вложений купит кейс для кс го реальные заработки в интернете с минимальными вложениями

что означает амулет бесконечность https://faek.jurhudro.site/skachat-tor-browser-dlya-linux-na-russkom-besplatno-popast-na-gidru/839-tor-browser-dlya-ipad-skachat-besplatno-russkaya-versiya-hyrda-vhod.php программа для заработка денег в сети интернет https://dira.turhudro.top/pochemu-ne-rabotaet-brauzer-tor-hyrda-vhod/42-tor-brauzer-velikobritaniya-hydra2web.php хочу знать о раздели имущества https://vurn.fetgidra.site/mozhno-li-polzovatsya-tor-browser-vhod-na-gidru/776-tor-browser-chto-eto-na-samom-dele-hudra.php игры онлайн бесплатно моя новая комната https://dile.kakgidra.online/tor-bez-tor-browser-gydra/3799-chto-luchshe-tor-browser.php отзывы хостинг в беларуси https://yomgidra.online/kak-v-tor-brauzere-perevesti-stranitsu-na-russkiy-hyrda/1192-kak-v-tor-brauzere-otklyuchit-tor-hidra.php

скачать мод для денег для игры симс 3 код к игре sims 3 деньги бонус код для новичков в world of tanks игровой сайт подольска poker бонус на регистрацию игры на деньги на смартфоне бонус коды на форуме world of tanks заработок в интернете оплата на карту где можно купить бонус коды в world of tanks беспроигрышный заработок в интернете

смотреть фильм неуловимые 2 джекпот в 720 https://turhudro.top/kak-nastroit-tor-browser-dlya-onion-hydra2web/3624-gde-v-tor-browser-zakladki-vhod-na-gidru.php стоимость регистрации некоммерческой организации в новосибирске https://garr.gutgidra.online/tor-brauzer-ne-zakonen-vhod-na-gidru/260-tor-portabl-brauzer-gidra.php букмекерские конторы ставки на политиков https://vurr.marhudro.top/skachat-tor-brauzer-na-telefon-android-hidra/2935-chto-proishodit-s-tor-brauzerom-hydra2web.php регистрация форекс с бонусом за регистрацию https://mirn.yomgidra.online/error-tor-browser-gydra/837-a-browser-like-tor-gidra.php лига ставок делать ставки онлайн https://kall.yomgidra.online/tor-brauzer-na-ayfon-6-gydra/1587-tor-brauzer-i-vpn-gidra.php

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 18. 1. 2022 22:16)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Какая сегодня погода?

(Kirillmjw, 18. 1. 2022 21:08)

Как вы прогнозируете погоду?
ЛИчно я смотрю вечером на закат, но если ничего не вижу, тогда иду на сайт https://www.gismeteo.ua/ и там получаю весь прогнозируете. И было несколько раз когда сайт был не прав.
Так что доверй, но проверяй.

Wana fun on browser playing crazygames?

(Crabix, 18. 1. 2022 14:44)

Hello. CrazyGames features the latest and best free online games. You can enjoy gaming without interruptions from downloads, intrusive ads, or pop-ups. Just load up your favorite games instantly in your web browser and enjoy the experience.
You can play our games on desktop mobile devices. That includes everything from desktop PCs, laptops, and Chromebooks, to the latest smartphones and tablets from Apple and Android.
More info at https://www.crazygamesonline.com/

enclave кейс в кс го

(ClezeripLover, 17. 1. 2022 10:23)

бонус код на кс го полигон деньги на игру уличные гонки белорусский интернет заработок сайт с играми для заработка денег ставки от 1 рубля кс го и дота 2 игра на зарабатывание реальных денег без вложений игры ударная сила героев там денег 1000000000000 бонус код игры carx drift racing лодка шкипер 280 т ив роше лови код бонуса готовые бизнес кейсы с решениями бесплатно шкипер чико бонус коды top eleven cs go сайты открытия кейсов соберем деньги игра

амулет из гальки морской https://tahn.gidromem.online/nastroyki-tor-dlya-yandeks-brauzera/3102-antivirus-dlya-brauzera-tor-gidra.php топ 10 открытий кейсов в cs go https://colv.samhudro.site/tor-brauzer-na-windows-10-hyrda-vhod/1663-tor-brauzer-na-ios-skachat-hyrda.php закрытии ип пошаговая инструкция https://yora.torhidra.space/browser-tor-search-engine-hyrda/2601-darknet-wiki.php игры гонки онлайн 3д по городу скачать https://doll.hidrodar.top/darknet-deepnet/2671-kak-podklyuchitsya-k-darknet.php какой хостинг для сайта https://vurn.fetgidra.site/brauzer-tor-na-linuks-hydra/2249-tor-brauzer-na-android-4pda-gydra.php

много денег для игры farming simulator 2017 рпг игры с выводом денег в реал игра вытащить деньги игра делай деньги сайты ставок на киберспорт деньгами из каких игр можно выводить деньги открытие кейсов где можно пополнить скинами бонус код на танки world of tank скачать игру симулятор кейсов кс го на андроид бесплатно джекпот русское лото победители

купить бонус код на тип 62 https://maum.beagidra.site/brauzer-tor-ne-otkrivaet-sayti-hidra/1081-sayt-dlya-tor-brauzera-spisok-hydra2web.php при регистрации ип если усн как платить https://celv.coigidra.online/tor-tor-skachat-brauzer-hydra/1778-skachat-tor-brauzer-na-ayfon-5-besplatno-girda.php транспортный налог ставки нк https://bodi.gidrovit.space/ne-rabotaet-pleer-v-tor-brauzere-girda/4370-skachat-tor-brauzer-na-windows-7-hudra.php игровые автоматы вулкан официальный сайт https://keth.gidrovit.space/tor-brauzer-nastroyka-mosta-gidra/4987-tor-browser-install-linux-popast-na-gidru.php ставки на спорт вещами из доты https://gorn.gidroker.space/torrent-cherez-proksi-tor-browser-gidra/259-download-tor-browser-hydraruzxpnew4af.php

Работа

(Donaldtraut, 17. 1. 2022 1:33)

https://vk.com/rabota_kemer_ovo

скачать игру real racing 3 на андроид много денег и золота

(ClezeripLover, 16. 1. 2022 14:48)

халява в танках бонус код вот оф танк бонус код 2014 май скачать игру lets create pottery полная версия на андроид мод много денег и казино бонус регистрация партнерская программа для игрового сайта заказ игры на деньги отыгрыш бонусов в онлайн казино интернет заработок youtube скачать живая сталь игра на андроид бесконечные деньги игра lineage 2 игра на деньги на кс го лаунж не ставится ставка заработок в интернете игра ферма кс го открытые кейсы опенинг кейсов в кс го игры за деньги без вложений с выводом денег на киви кошелек

мод на амулеты и кольца в skyrim https://zura.gutgidra.online/skachat-brauzer-tor-besplatno-s-ofitsialniy-sayta-popast-na-gidru/3501-brauzer-tor-skachat-na-kompyuter-gidra.php кейсы с деньгами сайты https://mana.tuthidra.xyz/tor-brauzer-dlya-mak-os-hyrda-vhod/4994-ya-polzuyus-tor-brauzerom-hyrda.php требования к составлению трудовому договору https://moge.tuthidra.xyz/habrahabr-tor-brauzer-gidra/1905-nastroyki-proksi-dlya-tor-brauzera-hydraruzxpnew4af.php игры гонки онлайн для 2 лет https://hidrokar.xyz/emulyator-brauzera-tor-popast-na-gidru/314-soveti-po-tor-brauzeru-hudra.php хостинг смена тарифного плана https://tuthidra.xyz/kak-v-brauzere-tor-dobavit-zakladku-hydraruzxpnew4af/1955-tor-brauzer-spisok-onion-gydra.php

играть в игру с выводом денег скачать чит для игры контра сити на деньги скачать мод на много денег в игре бомжара история успеха игра в 1000 на реальные деньги интернете секрет в заработка мой как закинуть деньги на игру world of tanks движки сайтов для игрового хостинга аренда парусных яхт без шкипера кейсы с 1 бесплатным открытием скачать игры на андроид мой говорящий том бесконечными деньгами

играть открывать кейсы в кс го бесплатно https://merg.namhudro.site/tor-brauzer-skachat-besplatno-na-russkom-dlya-7-64-girda/2321-brauzer-tor-mak-girda.php составление и согласование проектов договоров https://yomgidra.online/kak-v-brauzere-tor-nayti-zapreshennie-sayti-gidra/944-tor-brauzer-softportal-gidra.php прогноз на спорт сегодня кхл https://mage.gidrojuk.online/tor-browser-opera-girda/1357-tor-browser-dlya-linuksa-hudra.php экономические браузерные бесплатные игры https://dirn.gidrovit.space/nastroit-tor-brauzera-hyrda/1436-tor-brauzer-ustanovit-cherez-terminal-gydra.php прогноз на спорт от жуков https://nara.gidromem.online/anonimnie-brauzeri-tipa-tor-gydra/4978-ssilki-dlya-tora-brauzera-gydra.php

Работа

(Donaldtraut, 16. 1. 2022 13:53)

https://vk.com/rabotanovokuznetsk

душевые кабина

(Bogdanbca, 16. 1. 2022 9:08)

Привет господа!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стеклянные двери межкомнатные в Минске с ценами и фото представлены на данной странице. Вы можете заказать и купить их с бесплатным замером и доставкой по Беларуси. Вам по нраву такой неординарный вариант как стеклянные межкомнатные двери? Наша Команда в Минске расскажет всё о секретах установки, дизайнах интерьера с примерами фото, и поможет выбрать и купить дверь вашей мечты по нормальным ценам. Плюсы и минусы дверей из стекла: Сейчас такие варианты пользуются большой популярностью. Их выбирают для установки в душе, бане, а некоторые и вовсе предпочитают видеть их в качестве межкомнатных.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1vmrY5GSwVaOZLTTZYDu9eRJGb7VqrLSr/view?usp=sharing
Увидимся!

Работа

(Donaldtraut, 15. 1. 2022 12:13)

https://vk.com/rabota_kemer_ovo?w=wall-109862666_2779

Thanks!

(Josephmaf, 15. 1. 2022 1:32)

I just want to say thank you for this great forum. I found a solution here on urna1.estranky.cz for my issue.

nya amazon delar

(nya amazon delar, 14. 1. 2022 19:34)


Great article! This is the type of info that are meant to be shared around the net. Disgrace on Google for not positioning this publish upper! Come on over and visit my website . Thanks =) nya amazon delar horspa.prizsewoman.com/map8.php


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »