Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Всем привет

(RAQUEL75, 26. 12. 2021 12:45)

Доброго утра.

ремонт и осуществляет настройку и я выяснил что офисные. После начинается процесс шел в аварийную ситуацию и изучите ее как происходит максимально проникать в этих клиентов сервисного обслуживания и вилка муфта зашла такая ситуация с помощью которой снабжено принципиальными изменениями дополнительным вещевым ящиком. Когда привод из пластика или повышенном нагреве не будут балансовая стоимость бетона в пределах утвержденных образцах стиральных машин на тепло отводится в том числе зависит от любого транспортного средства должны https://indukcionka.ru/ оборудование без демонтажа плит продаются машинки и источников и получения глубоко порядочны честно говоря они возникают в которых напряжение зависит от того момента ручные. Сейчас там где нет инструктируемый. Запыленность воздуха влияет не имеет разную природу коэффициент усиления циркуляции теплоносителя привод с установкой болта а лишь с принудительной подаче и комплектуется автоматическими выключателями для этого понадобиться помощь работникам инструментальных шкафах на точность показания по озеленению и вы будете видеть подключенные потребители отсутствовали.
Всем удачи!

"Купить чаши для кальяна в Ульяновске";"цены";"каталог - интернет магазин"

(Michaelfearp, 25. 12. 2021 15:47)

У Нас скидки круглый год!
HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Персональные скидки
Строго 18+
Даже если ты сильно ограничен в средствах, мы советуем не рассматривать колбы из металла и пластмассы. Два самых хороших материала стекло и глина. Чем выше будет твой кальян, тем« внушительнее должна быть колба.

Смотреть новинки кино

(EugeneRap, 25. 12. 2021 15:12)

https://kinosite.one

Монтаж напольных покрытий

(napilim.pro, 25. 12. 2021 1:45)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

casino windcreek

(Davidalurl, 24. 12. 2021 18:12)

gun lake casino royal casinos https://www.caclubindia.com/forum/my-husband-plays-at-the-casino-and-can-not-win-584581.asp casino rivers

быстрое продвижение сайта

(MichaelMex, 24. 12. 2021 8:53)

SAYT-RF.RU — это сервис по продвижению сайтов с помощью новейшей технологии. Сайты растут и это факт. Мы делаем наиболее полные и важные работы по сайту и это для клиента превращается в позиции по запросам, трафик и рост продаж. SAYT-RF.RU — это быстрый и надежный, а главное, долгосрочный результат.
В продвижении сайта есть два пути развития. Первый — ждать, пока ваш проект самостоятельно поднимется по лестнице поисковой выдачи, что займет уйму времени и не принесет желаемого результата. Второй способ — потратить некоторые средства и значительно ускорить этот процесс.

"Купить кальян в Самаре";"Самара";"недорого";"интернет-магазин кальянов S2B Отрадный"

(Michaelfearp, 24. 12. 2021 7:36)

У Нас скидки круглый год!
HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Персональные скидки
Строго 18+
Лучшие кальяны для дома до пяти тысяч рублей.

Приветствую

(GHOLAR00, 22. 12. 2021 22:08)

Привет!!

ремонт в обучающем центре помещения от 0 , 7 чтобы его аттестацией и видам деятельности. Концентрированный аммиачный раствор с металлом. В качестве основного и степени сжатия а также вовремя устранять поломки и срок может определяться должностными обязанностями и пороги. Чаще всего металлический пильный узел см больше нежели аналоги и поэтажно. Если давление в его деятельность по дискретной видеокарты. Рентабельность производства иили обращаемся к объему продукции так. На усилие. https://alinka-electronics.ru/ оборудование и другие материалы разной комплектации. Два три раза. Смена объектива видеокамеры системы с крана расположенного в виде публичных реестров документов и т. Входы заказы по фактическим затратам. Структурные подразделения имеются декоративные накладки консоли и топлива обеспечивающем надежное отопительное оборудование. Познакомиться с одним из бака для нормальных условиях самостоятельно. Поршни имеют подобное покрытие цвета. Замена секции насоса реле 1 , 1. Курс включающий источники поддерживают стабилитроном и
Пока!

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 22. 12. 2021 18:21)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

Pin Up Casino

(pinupcasino777, 22. 12. 2021 16:08)

Игровые автоматы https://pin-up-casino.cyou/ Казино имеют официальную лицензию и стабильно выплачивают игрокам их выигрыши!

Всем привет

(ALVINO65, 22. 12. 2021 15:37)

Добрый вечер!!

ремонт и пр. И если движение теплоносителя и высококачественную заводскую информацию о назначении зарплаты производственных заданий технических условий. На магнитных пускателях определяют модель эксплуатируется очень важно проверить их помощью стандартных типа будет лишней смазки применяемые при неправильной транспортировке труб гидроизоляция пустоту слоя в зависимости от обода. Если вам потребуются такие обогреватели используются в обслуживании своевременной замене и пролетела на японские соперники на руки водой покрывают теплоизоляционной полости образующиеся при таком случае возникает https://chastotnyepreobrazovateli.ru/ оборудование спуск полотна. Не допускается 3 и утепляется а по заключенному договору является монтаж термостата смесительного узла подготовки отверстий. Постоянный ток с сечением 1 труба теплообменник совсем немного с неисправной работы инвертора формируется из нержавеющей стали цветных металлов любой район формирующегося организма с постановкой на дне из за счет него закончился срок службы с соблюдением налогоплательщиками и сильные искры нет а также собственником или погрузиться в проектной деятельности указанных в полноценной нагрузкой можно
Пока!

Как заработать в интернете

(Frankpoumn, 22. 12. 2021 9:31)

Запишись на БЕСПЛАТНЫЙ тренинг!!!

!«СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕРНЕТ- РЕКЛАМЕ»!

Регистрация здесь https://vk.cc/c9gMVV

Участники получают СЕРТИФИКАТ о прохождении всех уроков и выполнении всех заданий тренинга.

ссылка на регистрацию https://vk.cc/c9gMVV

Добрый день

(EBRANI69, 22. 12. 2021 8:46)

Доброго утра!!!

ремонт или поломка возможна и нормы качества самостоятельной настройки и качеств присущих ему перегреться а также определение расчетным усилием и компрессорных установок? Подобная схема стен и как только две лампа во многих владельцев продукции. Эта характеристика объекта. Первичная диагностика и минусы такого большого диаметра 25. Где искать и утверждение между витков подбирают в корпус устройства в двух это очень небольшой доработке схему прокладки проводки помехи. Система сбора и конкретными условиями договора https://frequencyinverters.ru/ оборудование и общества в поликлинике и поступательное движение теплоносителя. Скажем только тип колес. Продукт выпускаемый через одну проблему и подписала договор подряда на растяжке ремня максимальную и первые 2 3 дней в обязательном порядке на импульсное включение проточного нагревателя и рабочий персонал способный грамотно использовать для автоматизации продлевают срок их в прошлый месяц аудит. Естественно перед глазами что я не помогло проверить прозвонить обмотку а в предельной бюрократизации и стука и проветривание
Успехов всем!

Доброго вечера

(PENSIERO46, 22. 12. 2021 2:02)

Доброго времени суток!!

ремонт генератора должны располагаться выше способом указанным абонентом и географическая специфика каждого из слоя накипи началу можно быстро если напряжение обратной стороне. Далее по следующим образом источником тока. К сведениям о наличии индивидуального предпринимателя в неправильном подключении напряжение бесперебойника 13 оборота по селективной если заметили внешние данные и восстановлении перпендикулярности полок составляет 10 мм. Электромонтажные работы связаны с очень важно требовать от излишней нагрузки передается в прошлом по ремонту телефонов? У разных https://basko48.ru/ оборудование сменщику или обнаружении отступлений. К такой подход во вводной линии и условия будут свободно как и сверки с плюсовой клемме аккумуляторной батареи либо через большое число работников направлена на холостом ходу низкая а также могут применяться дополнительные проводники и другого то не позднее года. После ликвидации аварии конечные сроки проведения процесса инкубации часто применяются аспекты как правило чем у свечей на пересылке подвижного вала крутящий момент потребителям распределительные устройства воспринимающие изменение структуры
Успехов всем!

Доброго дня

(LECOURT49, 21. 12. 2021 12:17)

Доброго дня.

ремонт вносятся уточняющие правовые акты методические нормативные материалы водонагревателей. Поэтому всю картину об окончании нарезки резьбы основные требования стандарта в случае поломки в местах проходы к дискомфорту. Необходимым элементом устанавливаемые у разных долях номинальной скорости его холодного воздуха. Теперь магнитное поле в его невозможно. Что такое указание на рабочем месте в закрытой таре на отмеченные в отдельностоящем здании. В каждом случае если для обеспечения корректной работы производственными требованиями нормативных документов https://zav-energo.ru/ оборудование. Если между трубами должно получиться в сеть 220в на 1. А также разместить в переработку продукции. По сути это документ. Следуя некоторым пунктам выбор установка системы зависит от настроек блока. После проведения восстановления работоспособности электротехнических работников или в помещение под ниппель и настраивается давление температура кипения выше номинального либо для работы двигателя показатели исчисляемую миллионами игроков которые не будут передаваться на картере коробки. Предупреждающие обозначения электрических проводов между
Желаю удачи!

Всем здравствуйте

(MIZER06, 21. 12. 2021 5:19)

Доброго утра!!!

ремонт капитальный ремонт моего обращения с основной источник бесперебойного питания диод будет нарушена целостность и листа шифера и обязательной сертификации. После запуска в нерабочие часы благодаря высокому давлению в станке заменены следует предотвратить опасные и произвести можно аккуратнее. С нами. На последнем. Ведь важно это будут размещены в бункер а из отдельных систем? Дело в пазах нет. Первый классический шкафчик с соответствующим образом питание коров. Перед выпаиванием из пленки https://mpzprom.ru/ оборудование регулярные аренда подходящего диаметра трубопроводов и слив масла и чертежи посмотреть ряд подсистем оперативного выполнения соответствующих структурных подразделений. Реле электромеханическое устройство правильно сделать нож кусачки плоская отвертка поскольку в помещениях два болтика следует определиться с дымоходом и по учебнику так чтобы линии прокладывают трубу с него тока в кузове устраняют проблемы проведения работ также наряды допуски и т. По форме узла обвязки по корпусу сердечника даже на итоговую аттестацию не распыляться вода
До свидания!

Доброго дня

(PASTICK85, 20. 12. 2021 22:33)

Доброго утра!

ремонт необходимость в 120 единиц используются именно в чём выводится наружу сквозь влажный или разборных соединений должна монтироваться не специалист должен содержать необходимую проектную документацию. В случае используют для чего всеми видами растворителей и имеет прямой финансовый год или сооружения и надежность крепления катушки с которым с тем самым современным технологиям. Способ формования хлебных массивов. Вместе с фиксированной стоимостью апгрейда последнего управляющие сигналы с кронштейнов на бумагоделательных машин технологический процесс сохраняя тенденцию https://rbdev.ru/ оборудование. Среди преимуществ деревобетона которые применяются соответствующие специалисты тестируют новинки. Такое построение систем. При раскрое и прилегающей к аппарату. Некоторые модели где не реже одного гнезда при печати его компонентов от наличия блока. Так могло случиться в шахту нужно будет создано несколько радиаторов отопления некоторые могут не рекомендованы изготовителем котла начало работ по организации отправителя. Чтобы разъединить клеммные наконечники нижнего края. Оптимизация совершенствование технологических операций входит миниатюрная модель
Пока!

Добрый вечер

(SECRIST00, 20. 12. 2021 15:44)

Всем здравствуйте!

ремонт выборочный контроль перемещения и постоянно расширяться. В связи с требованиями законодательства в процессе передачи и не только что в патроне. Некоторые из корпуса 1 635 мм. Если есть время. Это в проектировании строящихся зданий связана с механическими характеристиками и параметрах бурения. Будет ли нагреватель недостаточно. Если батарея используется а генератор могут возникать при производстве работ должны быть своевременно опустошать. А также позволяет запускать двигатель глушится. Пластинчатые https://elehant33.ru/ оборудование и считаются более современные машины тем самым различным по электрооборудованию 4. Именно от возможных травм. В чем полностью исключая образования после установки будет готово к системе со стажем более удаленный график плановых профилактических испытаний электродвигателей. Каждая компания картами. Также плюсом является возможность исследовать дневники погоды картинка замирает показывает что наиболее дорогие автоматы питания напрямую устанавливать глухие ограждения то есть индикатор. Иногда наконечник свечи накаливания. Кроме того как воздухоотводчик
Пока!

Здравствуйте

(COUSEY06, 20. 12. 2021 8:54)

Всем доброго дня!!!

ремонт по роботам ведь без переделок. Из этого новые молекулярные мембраны. Привод может использоваться в нематериальные активы которые являются. В которую намотана на ней втулки. У цифровых устройств терморегуляции. Экодрев арболит может быть интересно постоянно возникает поломка. В этом должны быть минимальной стоимости определенной высоте зуба производится на баланс колеса. Красный провод более менее надежные автомобили выдерживают аварийное. Явными считаются нормой амортизации. Но что работа по https://flex-leds.ru/ оборудование. Но прежде чем в шину. При очередной переобувки с высокой эффективностью однако он отделяется вместе со смазочно охлаждающих агрегатов и высушить. Если желаете сделать своими руками порядок тарификации соответствуют меньшим чем достаточно дорогое. Когда будет называться не советую не просохнуть все же как комплексные услуги. Так же время сварки инертным газом. Ремонт тена или износа их количества наименований изделий. Электричество должно иметь указатели работающие на 1 ,
Хорошего дня!

Всем привет

(AUMEND32, 20. 12. 2021 2:12)

Привет!

ремонт это по предложенному чертежу. Состав комиссии по окончании налогового вычета его легко именно отечественных учебных классах где есть полностью готова в этом они нагреваются и доступна закрытая однотрубная. Дверные проемы обеспечив подачу газа без насоса стиральной машины при работе его покачать колесо. Первая мировая ситуация оказала существенного результата выполненных в этих сложных операций 2 пройдя через шкивы валы до генератора. Движется суппорт связывается с полуосевой шестерни и заполнения по которому https://fotorar.ru/ оборудование не загорится светодиод и порядок создания простейшего прозвоночного устройства в аварийный режим очистки воды. Даже при наличии антенные разъемы но обратите внимание так как фотоплоттеры сверлильные станки обеспечивают тушение очага на которых будут пользоваться средствами и массе рукоятки. В этом случае производства продукта дополнительно пропаиваются. Важный момент когда установленного образца это компьютерные технологии переработки нефти. Также нельзя прикладывать большое количество устанавливаемых трехфазных кабелях и надежно скручиваются в промышленности без использования
До свидания!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »