Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

https://pics-tube.xyz/ порно фото хентай

(LarryHer, 10. 11. 2021 17:26)

https://pics-tube.xyz/ открытый секс

порно сын красивая https://pics-tube.xyz/mnogo-porno-foto-po-kategorijam.html красивое порно 4к

Это Аллергия через солнце

(xxGah, 9. 11. 2021 8:33)

Лечат эту болезнь лекарствами для аллергии – тавегилом, супрастином и др. и кроме витаминами С, В и Е. Если вы узнали сколько имеете эту неприятную поветрие, тут вы должны отплевываться солнечных лучей, солярии. Знайте, что болезнь лучше довольно предупредить, чем потом лечить.
Сильно опасны поездки в жаркие страны, там солнце очень активно. Буде завтракать воля загореть, лучше всего это делать по утрам или на закате солнца. Исключительно помните, коль у вас тяжелый случай заболевания, тутто стоит забыть о загаре.
Подробнее почитайтеhttps://mail102.ru/allergiia-na-solnce/ - Аллергия на солнце

какие купюры 50 рублей ценятся

(LeroyPails, 7. 11. 2021 11:47)

Сохраняем деньги https://chelyabinsk.red-dracon.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=8808&TITLE_SEO=8808-forex-izuchenie&MID=31571&result=new#message31571 что такое вендинг 5777

https://telegra.ph/krem-dlya-ruk-siberika-11-03

(MiltonPhari, 6. 11. 2021 22:56)

https://telegra.ph/krem-dlya-zazhivleniya-ruk-11-03

Монтаж напольных покрытий

(napilim.pro, 6. 11. 2021 14:21)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 5. 11. 2021 17:55)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

https://telegra.ph/antivozrastnoj-krem-ruk-otzyvy-11-03

(MiltonPhari, 5. 11. 2021 9:28)

https://telegra.ph/krem-dlya-ruk-karite-11-03

pub auckland cbd

(Anthonyreuse, 4. 11. 2021 6:22)

add the amount to your employee s other earnings deduct and pay PAYE tax and Class 1 National Insurance through payroll. https://saint-lazarus.org

Казино Риобет

(AntdnМavoidoInvoimi, 3. 11. 2021 3:05)

Рейтинг казино https://sites.google.com/view/top-casino-rating/index

Монтаж напольных покрытий

(napilim.pro, 3. 11. 2021 1:08)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

Квартира долгосрочная аренда Братислава

(AdrianItats, 2. 11. 2021 11:19)

making out is weighty blowjobs, hard anal union and of circuit unrestrained organization sex. It is no less fascinating to supervise how Russian guys have horseplay, filming with a recondite camera awareness with haphazardly girls and consequent after mating in a doorway or in a rented apartment.
The sexiest girls place Czech XXX HD Videos Interracial XXX HD Videos https://directauto.us.com/college-xxx-hd-videos/ in titillating poses exposing their charms, in this cut up we continue lascivious and salacious wallpapers with pleasant babes in the best 4K quality. Wallpapers with unvarnished beauties can be say on the desktop or objective fancy the lascivious bodies of unfledged ladies. In this rank, you can convoy in fine points the most intimate places of perfect girls, because these bitches like to put their bodies on public display. Aphrodisiac and dirty wallpapers are within reach after release download in the best qualities, such as 4K and 1080p.
The hottest, 76u7 most spectacular and viewed porn videos fall into the category of understandable porn videos, any fresh video can downfall into this type if it is viewed via a sufficient slew of people. Now you do not have occasion for to elect anything inimitable, because all porn videos from this category are the bizarre ones that most people like. On this summon forth you wishes be presented with the most all the rage porn videos that the users of this locale take chosen, all the videos you can watch online or download in distinguished HD je sais quoi concerning free.

trek diagnostic systems представительство в россии

(Anthonyvus, 2. 11. 2021 9:40)

толуидиновый синий биовитрум биовитрум каталог товаров цены https://specialgamesclub.ru/reviews/nioh-samuraj-do-samoj-glubiny-dushi/?unapproved=7827&moderation-hash=6ccb70c2e856686ae8888d519ac2882b#comment-7827 биовитрум м 56п

Монтаж напольных покрытий

(napilim.pro, 1. 11. 2021 23:10)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

iPhone 12 Giveaway

(belleoriex, 1. 11. 2021 19:51)

https://groups.google.com/g/-free-iphone-13-giveaway-2022-wow/c/BYJcW3mPVf4/m/FPjNZLq4BQAJ

Free iPhone 13 Giveaway 2022

кирилл головкин биовитрум

(Anthonyvus, 1. 11. 2021 19:16)

кассеты гистологические с крышкой жидкость адгезивная для обработки предметных стекол https://atl-akce.estranky.cz/clanky/guestbook.html биовитрум каталог товаров 56п

геморрой лечение на дому

(Cecilraict, 1. 11. 2021 18:56)

лечение простатита на дому лечение на дому от алкоголя https://www.ztscars.com/blog/?unapproved=148&moderation-hash=cdd1ffc9845609f0505d9142b37895d8#comment-148 лечение геморроя на дому 878з

photo shop cc download

(GeorgeMof, 1. 11. 2021 15:57)

Master cvv sites can be resolute not only on the bottom of their repute, because there are sites that profit by a drawing lots of spamming and annoying advertising techniques to encourage their phlegm in the web, so esteem does not assault as the primary factor quest of a cvv and dumps rat on to be a famed trading platform against carders, but fastness and shapely assurance are the heart factors to become one https://ironcash24.online

Актуальное онлайн казино мостбет

(LienoTark, 1. 11. 2021 11:37)

мостбет играть без регистрации https://mostbet-wi3.xyz

аскорбиновая кислота цена

(TerryAlura, 31. 10. 2021 20:19)

Психиатр — это врач, окончивший медицинский ВУЗ (6 лет), получивший диплом, а после паки отучившийся в интернатуре (1 год) или ординатуре (2 года) сообразно специальности «психиатрия». В идеале, затем 4-5 лет обучения посещавший профильный студенческий общество по психиатрии, где он узнает о патологии психики больше, и, перед присмотром старших товарищей с кафедры, может собеседовать с пациентами. В итоге, начав сидеть, психиатр уже может около беседе предпочитать норму через патологии, различных грубых расстройств психики и распределять специальные таблетки. Буде попались хорошие учителя для кафедре, может даже корпеть с бредовыми суждениями пациента, помогая ему адаптироваться в обществе. Подобные навыки многократно пригождаются разным медучреждениям, где глотать медкомисии, чтобы ради короткое эпоха беседы выговаривать что-то неладное и послать человека для дополнительное психологическое обследование.
Психолог — личность, отучившийся https://psy-klinika.ru/articles/belaya-goryachka.html в любом аккредитованном ВУЗе, где теснить разделение «психология» (5 лет), написавший и сдавший дипломную работу и получивший заветный диплом. Пособлять людям он может с через беседы, построенной специальным образом. Снова же, для настоящей работы с людьми, такой психолог повинен обладать хоть бы начальный испытание консультирования клиентов около присмотром опытного психолога, а самое суть, — опыт личной терапии, если начинающий психолог разбирается со своими проблемами с через более опытного специалиста. Разве этого не произошло, незадачливый психолог может оставаться опасен, в первую очередь непосредственно чтобы себя. То, который он услышит от клиента, может смущать, погрузить в глубокие неприятные переживания, вызвать агрессию и ворох чего еще. Ради того, воеже справиться с этим придется тратить уже значительно больше усилий. И, главное, он может, не контролируя своих эмоций и речи, навредить тому, кому помогает. Как вы понимаете, «курсы психологов» на коленке, следовать пару месяцев, от гуру психологии, в интернете и пр., увы, не прокатят. Тем более, если человек работал инженером или кем-то кроме, разочаровался в своей профессии и решил который психология — это самое то) Психотерапевт — это знахарь, имеющий квалификацию психиатра и прошедший дополнительное постдипломное образование по специальности «психотерапия», не менее 560 часов. Т.е. такое обучение может продолжаться через 6 перед 10 месяцев и больше. Коме того, сколько он пишет и защищает диплом по психотерапии, он также должен, сиречь и психолог, заключать простой опыт работы с людьми и эксперимент личной терапии. Красивый психотерапевт может благопоспешать людям, также, якобы и психолог, беседуя с ними + в некоторых случаях может назначить нужные лекарства (например, быть затяжной депресии).
В нашей нескучной стране, частенько дозволено услышать, сколько терапевт, иначе чаще — невролог назначает пациенту антидепрессанты. Тут-то начинается самое интересное... Во-первых, невролог, по своему профилю, повинен пользовать заболевания периферической и центральной нервной системы, только казаться не психики. Во-вторых, он повинен для этого выучить что желание одинокий важный путь обучения сообразно психофармакологии.
И едва, он повинен, назначая https://psy-klinika.ru/articles/uslugi-semeynogo-psikhologa.html специальные препараты, знать различать ту же депрессию от депрессивной фазы серьезных психических расстройств. Само собой, он должен бомонд и предупреждать пациента, о книга, который причину той же депресии он не знает, и таблетками может пригасить ее симптомы, однако не вылечить. Для практике часто происходит постоянно с точностью накануне наоборот. А те же антидепресанты — издали не игрушка и не безобидные витаминки.

иммуногистохимия dot lake реакция

(Chuckcor, 31. 10. 2021 20:18)

Медицинское диагностическое обстановка – то, без чего ныне мочь представить современную медицину. Эта деление включает в себя компьютерные и магнитные томографы, рентгенологические сканеры, аппараты чтобы ультразвукового исследования, маммографы и другие последующий аппаратуры.
ПРЕДВКУШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аппаратура чтобы диагностики – наиболее сложная, высокотехнологичная, интенсивно развивающаяся область медицинской техники. Она предназначена чтобы исследования состояния организма пациента и помогает выбрать дальнейшую лечебную тактику чтобы сохранения здоровья человека.
Разделение медицинского оборудования может быть произведена сообразно следующим критериям:
применительно степени безопасности;
по функциональному назначению.
Соответственно степени безопасности существует 4 класса медицинских изделий:
1 – низкая степень риска;
2а – средняя строй риска;
2б – повышенная степень риска;
3 – высокая степень риска.
Сообразно функциональному назначению его дозволено классифицировать с использованием следующих критериев:
церемониал воздействия для построение пациента;
длительность исследования;
инвазивность;
источники энергии.
Диагностическое амуниция может длиться воздействующим alias воспринимающим. Воздействующие аппараты получают необходимую информацию о состоянии пациента по его реакции на определенное вдохновение:
ультразвуковые волны (аппараты УЗИ - представлены в отдельном разделе);
ионизирующее излучение (маммографы, рентгенографы);
электромагнитные и радиоволны (томографы).
Производители медицинской техники стремятся снизить к минимальному уровню воздействующую энергию, https://biovitrum.ru/catalog/nabory-reagentov-dlya-opredeleniya-onkomutatsiy/nabor-dlya-detektsii-mutatsiy-braf-v600e-k-d-r-m-g-64-reaktsii.html чтобы предотвратить любые побочные вредные эффекты чтобы организма пациента и врача. Преимущественно актуальна эта вопрос при использовании рентген аппаратов.
Злостно разработанное программное заклад позволяет судить быть обследовании поиск отклонений сквозь нормы, сокращая век облучения пациента и увеличивая любовь диагностирования. Аккуратность наведения и минимальное рассеивание пучка излучения снижает заранее минимума облучение других органов, которые не подвергаются обследованию.
Ведущие производители медицинского диагностического оборудования стремятся снизить высота воздействия своей техники, повышая близ этом исправность и достоверность получаемых данных.
Наша компания сотрудничает с ведущими производителями медицинского оборудования и предлагает безграничный ассортимент современной цифровой диагностической аппаратуры различной ценовой категории, в сборник числе компьютерных томографов.
Наши менеджеры готовы предоставить вам самую полную информацию обо всех имеющихся у нас моделях самого разного назначения https://biovitrum.ru/catalog/skanery-hamamatsu/skaner-nanozoomer-s360.html Наша общество всегда в курсе появления новых технологий ради рынке медицинского оборудования. Если какой-то нужной модели медицинского оборудования снова несть в нашем каталоге, то мы закажем ее чтобы вас.Кроме продажи медицинского оборудования наша плеяда проводит:
уход персонала, работающего с этой техникой;
гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования;
консультации по всем вопросам о функциональных возможностях и особенностях имеющегося оборудования.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »