Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

https://vk.com/kupludom24

(BobbyFibre, 9. 7. 2021 10:41)

<a href=https://vk.com/kupludom24>Продам дом Красноярск

hombres itweakens personliche eticky diversitythe

(HenisAdvor, 9. 7. 2021 7:12)

https://clck.ru/VwgqG https://cutt.us/sViAe https://qps.ru/5aG0D https://clck.ru/VvRQB - https://qps.ru/W8lTG https://qps.ru/w8BeM https://clck.ru/VwPzc https://gee.su/OBgSk https://cutt.us/xKbED https://qps.ru/qryNT - https://qps.ru/YleM4 https://cutt.us/zdCgx https://gee.su/jCKMJ https://gee.su/GrL04 https://gee.su/COJha https://gee.su/6BNoc - https://qps.ru/QZBMe https://clck.ru/VxBSd https://cutt.us/wzJdV https://clck.ru/VvKvBhttps://cutt.us/qUfON https://cutt.us/kyvWk https://gee.su/U3quB https://cutt.us/vgBHp - https://cutt.us/eXdgA https://qps.ru/yJ3L0 https://clck.ru/Vw2kT https://clck.ru/VvXBQ https://clck.ru/Vvazg https://gee.su/vOXt3 - https://qps.ru/0Wmt7 https://qps.ru/0d4jk https://gee.su/170uz https://clck.ru/VvJXd https://cutt.us/uONoM https://cutt.us/vVDTr - https://gee.su/nafgI https://gee.su/YAE7z https://clck.ru/Vw456 https://gee.su/cSeVr

butal mattatrice wildly murrayi politicsn

(HenisAdvor, 8. 7. 2021 22:20)

https://gee.su/OuHe0 https://gee.su/tEqPJ https://gee.su/Yj149 https://cutt.us/LmLbh - https://clck.ru/VwrH6 https://qps.ru/ZLaVC https://gee.su/nVhEv https://gee.su/WAR4K https://cutt.us/vMNiZ https://qps.ru/KJrha - https://clck.ru/VvvTq https://qps.ru/6R8q7 https://cutt.us/Uztcn https://cutt.us/kxSWZ https://qps.ru/GBOos https://gee.su/RAbhX - https://qps.ru/Na58f https://gee.su/wksQm https://cutt.us/cIoUB https://gee.su/hJWRahttps://qps.ru/Nslz9 https://clck.ru/VvWiU https://gee.su/Wr1wv https://qps.ru/Pyf7m - https://cutt.us/XfiLW https://clck.ru/VvrtL https://gee.su/m5S6Y https://qps.ru/xIuRO https://qps.ru/8zxBU https://clck.ru/VxBFn - https://gee.su/b4itL https://gee.su/bNkK9 https://clck.ru/VvWDq https://cutt.us/BMxZB https://qps.ru/YvJhz https://gee.su/5mihU - https://cutt.us/WiNAO https://clck.ru/Vvhbt https://gee.su/PhEXq https://clck.ru/VwRAt

cbd oil tn

(Robertfecef, 8. 7. 2021 21:11)

When are particular items released? https://chopot.org/cbd-oil-and-warfarin-interaction/ Download Bio-Rad's ISO Certificates: Sam Bugarsky, President & CEO, Wilco Stores. https://chopot.org/tribe-cbd/ 4. White Widow. So if you notice leaves are curling or clawing, then this means that your plants are in distress. So don’t ignore it and try to get to the root of the problem immediately. Equipment details: 880 watts, limited 3-year warranty, shipping weight 40 lbs. https://chopot.org/cbd-buzz/

VeronikaNits Up!

(VeronikaNits, 8. 7. 2021 9:19)

Error 523 origin is unreachable<>url]

Test, just a test

(Georgepox, 8. 7. 2021 6:10)

https://kinogoo.cc/13528-serial-perri-mjejson-9-sezon-30-serija-smotret-online-na-kinogo.html

testis soirs nifty unyielding weliswaar

(HenisAdvor, 8. 7. 2021 4:08)

https://gee.su/W74mh https://gee.su/MTP3H https://qps.ru/O5K0W https://cutt.us/lAhxf - https://cutt.us/flUuT https://clck.ru/VwBPm https://clck.ru/Vw8fc https://gee.su/j3diD https://cutt.us/uNFMG https://clck.ru/VwHMP - https://qps.ru/57o1W https://cutt.us/CNpXE https://qps.ru/93560 https://clck.ru/VvUsH https://clck.ru/VwTds https://cutt.us/kYeuG - https://gee.su/OfEru https://clck.ru/VvaMj https://qps.ru/AOqEI https://gee.su/KPgIdhttps://cutt.us/gQRnF https://clck.ru/VvrPK https://clck.ru/VvXbx https://cutt.us/Slvdw - https://gee.su/8fBIk https://cutt.us/dCRIo https://clck.ru/VvFwz https://cutt.us/ZQJVc https://qps.ru/Ze98r https://clck.ru/VvM7a - https://clck.ru/Vx7bL https://cutt.us/TNknP https://qps.ru/Z6NP2 https://clck.ru/Vw8qr https://gee.su/KoT6p https://gee.su/9F31x - https://qps.ru/3W1Ma https://clck.ru/VwwzE https://cutt.us/ryLza https://cutt.us/QIEDw

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 7. 7. 2021 19:30)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

dekatnya factionalism differemce winnie politicking

(HenisAdvor, 7. 7. 2021 19:03)

https://qps.ru/y8mBb https://cutt.us/zpwai https://qps.ru/CzhPx https://cutt.us/EsvyK - https://cutt.us/nFpgv https://cutt.us/lkTHe https://gee.su/8X3zN https://qps.ru/wL3FU https://gee.su/4aHED https://cutt.us/Jfxun - https://clck.ru/VvWeC https://gee.su/vU9Ji https://cutt.us/ffPFZ https://clck.ru/VwBTM https://qps.ru/0gwbV https://gee.su/kzmTn - https://qps.ru/jybBc https://qps.ru/t1VIh https://cutt.us/znZZx https://qps.ru/SGbxrhttps://qps.ru/CaQ2d https://cutt.us/gvxXe https://gee.su/ih3YJ https://gee.su/PREXb - https://qps.ru/8pOIk https://clck.ru/VvM8M https://gee.su/oAZOr https://gee.su/0j6Bu https://qps.ru/3L2EM https://clck.ru/VwJVk - https://clck.ru/VvUae https://qps.ru/gGLzC https://qps.ru/8vSDY https://clck.ru/VwLWF https://qps.ru/Jw4cF https://gee.su/YkmA0 - https://gee.su/92y6v https://clck.ru/VvenJ https://qps.ru/Bpdng https://qps.ru/8NAuh

uv led s-nails si

(Adriandef, 6. 7. 2021 13:50)

uv led https://www.s-nails.si/3-uv-led-gel-lak

https://playfortuna.digital/

(James PFhooke, 5. 7. 2021 23:38)

Test, just a test

(kspapaft, 5. 7. 2021 4:00)

Спасибо за быстрые ответы

(Julianknoms, 5. 7. 2021 3:48)

Спасибо за быстрые ответы. Всех благодарю. Отдельная благодарность юзеру Moderator

Women's Fashion Backpack

(Jasonsom, 5. 7. 2021 3:26)

https://geni.us/qX4pKE leather backpack for women

smipsyhist

(Keithboync, 4. 7. 2021 22:47)

https://telegra.ph/Mother-Hen-Dating-04-02
https://telegra.ph/A-100-Free-Sex-Stories-04-01
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Horny-Blonde-Milf-With-Huge-Tits-Fucks-Her-03-29
https://telegra.ph/Was-Nackte-Heiße-Mädchen-Gerne-Tun-11-03
https://telegra.ph/Peitsche-Sklavin-10-31
https://telegra.ph/Titten-Spritzen-Milch-Porno-03-26
https://telegra.ph/Geile-Pornodarstellerin-03-27
https://telegra.ph/Nude-Girl-Reinigung-11-06
https://telegra.ph/Pornhub-4K-11-01
https://telegra.ph/Hot-Women-Porn-Movies---Best-Porno-04-02
https://telegra.ph/Nude-Pictures-Of-Hungarian-Women-04-03
https://telegra.ph/Sexy-Nude-Cowgirl-Video-03-25
https://telegra.ph/Latina-Whore-Francys-Belle-Gets-Pussy-Banged-04-01
https://telegra.ph/Girls-On-Top-Sex-Video-03-26
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Skinny-Beauty-Takes-Passionate-Pounding-03-27
https://telegra.ph/Try-Me-Porn-03-30
https://telegra.ph/Trace-Adams-Gangbang-04-01
https://telegra.ph/Sexgeile-Ehefrau-10-31
https://telegra.ph/Heiße-Mädchen-Nackt-Ausgezogen-11-02
https://telegra.ph/Wonder-Woman-Nude-Titten-03-25
https://telegra.ph/Fat-Latina-Slut-04-01
https://telegra.ph/Sushi-Served-On-Women-11-12
https://telegra.ph/Milfs-Reiten-Mich-Hart-11-02
https://telegra.ph/Top-Dating-Apps-Usa-11-01
https://telegra.ph/Nude-Schöne-Bad-Girls-11-02
https://telegra.ph/FKK-Strände-Positionen-Heißen-11-06
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Eating-A-Pussy-Girl-Out-11-13
https://telegra.ph/Big-Dick-Porn-Video-Featuring-Hot-Babe-Abby-Lee-03-29
https://telegra.ph/Old-Nude-Sexy-Mom-Amateur-04-03
https://telegra.ph/Men-With-Small-Dicks-Porn---Hot-Nude-03-31
https://telegra.ph/Unschuldige-Mädchen-Get-Nacked-03-26
https://telegra.ph/Sierra-Sinn-HD-Porn-03-30
https://telegra.ph/Yr-Old-Girl-Naked-11-11
https://telegra.ph/Bangladeshi-Mädchen-Heißen-Sex-Lust-11-03
https://telegra.ph/Hd-Free-Porn-Girl-03-23
https://telegra.ph/Diese-BrГјnette-Hat-Einen-Riesigen-Sexuellen-03-28
https://telegra.ph/Nude-Teens-Masterbating-With-Food-04-02
https://telegra.ph/Bravo-Innocent-Teen-Porn-04-02
https://telegra.ph/Nude-Women-With-A-Fake-Dick-03-23
https://telegra.ph/Huge-Light-Skinned-Booty-Naked-04-02
https://telegra.ph/Ervaringen-Dating-Sites-11-06
https://telegra.ph/Sex-Picture-Free-Teen-Sex-04-01
https://telegra.ph/Shakila-Fuck-Images-Download-03-26
https://telegra.ph/Elena-Talan-Rasierte-Muschi-11-02
https://telegra.ph/Nude-Black-Chicks-Banging-11-07
https://telegra.ph/A-Taste-Of-Hungary-03-29
https://telegra.ph/

Happy new year

(ROWBACK516, 4. 7. 2021 22:19)

What do you think about this url? https://ustanka.ru/
I think it is best!!!

кредит спб

(Walterleade, 4. 7. 2021 20:37)

Кредитные брокеры — профильные специалисты, являющиеся участниками финансового рынка и выступающие посредниками между банковским учреждением и потенциальным заемщиком, желающим получить займ на максимально выгодных для себя условиях.
Для банков человек, не имеющий официальной работы и дохода — безработный. Даже если вы фрилансер, оказываете частные услуги и имеете постоянную прибыль, без официального подтверждения дохода банк все равно будет рассматривать вашу кандидатуру как ненадежную. Ввести в заблуждение банковских служащих относительно места работы не получится, так как при оформлении займа у вас обязательно попросят трудовую книжку, справку о доходах из бухгалтерии, адрес и контактный номер телефона текущего места работы. Вся эта информация будет проверяться службой безопасности банка.

THE BOSS BABY 2 Full MOVIE REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(Nelsonbab, 4. 7. 2021 5:09)

THE BOSS BABY FAMILY BUSINESS FREE FULL MOVIE DOWNLOAD + WATCH FILM
https://www.deviantart.com/denisbarinov92/art/The-Boss-Baby-Family-Business-Free-Full-movie-884336249
https://medium.com/@denisbarinov92/watch-the-boss-baby-family-business-2021-online-movie-full-english-ml-556bfcbe9f06
https://www.getrevue.co/profile/TheBossBaby2FamilyBusiness
https://www.geogebra.org/m/myykpqm9
EL BEBÉ JEFAZO NEGOCIOS DE FAMILIA VER PELÍCULA COMPLETAS EN LINEA
https://www.deviantart.com/dmitrijharitonenkovv/art/El-bebe-jefazo-2-Negocios-de-familia-ver-online-884316946
https://elbebejefazo2veronline.medium.com/hd-el-beb%C3%A9-jefazo-negocios-de-familia-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-667ceec2744c
https://elbebejefazo2veronline.tumblr.com/post/655493665612087296/ver-el-beb%C3%A9-jefazo-negocios-de-familia-pel%C3%ADcula
https://www.getrevue.co/profile/Elbebejefazo2veronline
https://www.geogebra.org/m/s4v8wcsw
BOSS BABY 2 NEGÓCIOS DE FAMÍLIA ASSISTIR FILME COMPLETO EM PORTUGUÊS
https://www.deviantart.com/vladimirdemidov605/art/Boss-Baby-2-Negocios-de-Familia-assistir-online-884320455
https://bossbaby2filmeonline.medium.com/hd-boss-baby-2-neg%C3%B3cios-de-fam%C3%ADlia-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-b7333540994c
https://bossbaby2negociosdefamilia.tumblr.com/post/655498159454371840/assistir-boss-baby-2-neg%C3%B3cios-de-fam%C3%ADlia-filme
https://www.getrevue.co/profile/BossBaby2FilmeOnline
https://www.geogebra.org/m/cqtmxeke
BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA STREAMING COMPLETO FILM ONLINE ITALIANO
https://www.deviantart.com/alexeypechernikov/art/Baby-Boss-2-Affari-di-famiglia-Film-streaming-ita-884322621
https://medium.com/@ivandornov32/streaming-ita-loki-stagione-1-episodio-4-1x04-2021-hd-serie-tv-completo-online-gratis-g-u-d9e7ddd66225
https://www.getrevue.co/profile/BabyBoss2StreamingIta
https://babyboss2affaridifamigliaita.tumblr.com/post/655500183379099648/baby-boss-2-affari-di-famiglia-film-streaming
https://www.geogebra.org/m/xdkusrb6
BABY BOSS 2 UNE AFFAIRE DE FAMILLE REGARDER FILM EN STREAMING GRATUIT HD 2021
https://www.deviantart.com/antonmenshikov479/art/Baby-Boss-2-une-affaire-de-famille-streaming-film-884325779
https://medium.com/@antonmenshikov479/hd-baby-boss-2-une-affaire-de-famille-2021-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-3bf2e6504065
https://babyboss2streamingvf.tumblr.com/post/655503537864851456/baby-boss-2-une-affaire-de-famille-streaming-film
https://www.getrevue.co/profile/BabyBoss2StreamingVF
Boss Baby 2 Schluss mit Kindergarten Stream Deutsch
https://www.deviantart.com/valentinkolesnikov51/art/Boss-Baby-2-Schluss-mit-Kindergarten-Film-Stream-884327067
https://bossbaby2streamdeutsch.medium.com/stream-hd-boss-baby-2-schluss-mit-kindergarten-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-439ed947de39
https://babyboss2streamdeutsch.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/BossBaby2StreamDeutsch
UN JEFE EN PAÑALES 2 NEGOCIOS DE FAMILIA LATINO PELICULA ONLINE GRATIS COMPLETAS
https://www.deviantart.com/non97294/art/Un-jefe-en-panales-Negocios-de-familia-ver-online-884339133
https://unjefeenpanales2veronline.medium.com/hd-un-jefe-en-pa%C3%B1ales-2-negocios-de-familia-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-14e66f484d2e
https://unjefeenpanales2ver.tumblr.com/post/655516776182972416/un-jefe-en-pa%C3%B1ales-2-negocios-de-familia-pel%C3%ADcula
https://www.getrevue.co/profile/Unjefeenpanales2veronline
https://www.geogebra.org/m/zvgqc9pw

Good news

(ScottHab, 3. 7. 2021 4:23)


TOP porn games in the world https://www.myadultonlinegames.com/category/bdsm-porn-games - go and play

lolita girl fuck

(Jammescor, 1. 7. 2021 11:26)

lolita girl fuck cp pthc

https://cy.tc/P2YQ


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »