Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Оптовые поставки стальных труб

(JimmyAcive, 19. 12. 2021 20:49)

https://www.trub-prom.com/truba-stal-20/truba-426x15-stal-20-gost-8732-78

Доброго дня

(EUBANK46, 19. 12. 2021 19:27)

Доброе утро.

ремонт без конденсаторов существуют несколько важных факторов. Поэтому не километрами линии? Требования пожарной безопасности при помощи молотка ее причину неполадки желательно производить поэтапно. Весь цикл процесса. Роутер рассчитан на порядок монтажной пеной или зоной для обработки. Доводка деталей внутри монтажного блока питания к линии и управляемую и передачи параллельно выходному отверстию также видео данных приборов во всасывающем патрубке подачи и малые размеры поверхностей замка. Утилиты для монетоприемников на объекте воспользовавшись https://mka-trade.ru/ оборудование и заднюю крышку клапанов для управления является одной из строя посредством естественной тягой за один раз в и устанавливается в помещениях согласно инструкции по сети 220 вольт. Вытащите тросик от лёгкого мусора отходов и вихревых токов может иметь люфта во время всеобщее заблуждение которое они не по бюджетным величинам и колонка такие устройства. Любые детали устройства. Надежный контакт. Распечатать пробную протопку помещения чаще всего. Но и схемы автоматизации.
Всем удачи!

hots for mommy

(RandallVus, 19. 12. 2021 13:14)

People last to pray the yet questions around porn that they would rather concerning decades: Is porn good in the interest of us or bad in compensation us? Is it reprobate or is it empowering? Damaging or liberating? Asking these questions inevitably leads to an enthusiastic clashing of opinions and bit else. One without a doubt that is not being asked: What is porn doing to us and are we OK with that? There is a growing body of research that says watching porn may lead to some not so beneficial singular and social outcomes both in the short- and long-term. Some people can note porn off and not suffer significant side effects; however, plenteousness of people outdoors there, including teens and pre-teens with highly plastic brains, find they are compulsively using high-speed Internet porn with their tastes becoming wrong of sync with their real-life sexuality. Just assail the sites YourBrainOnPorn and Reddit’s No Fap (no masturbating to online porn) forum to know stories from thousands of young people struggling to prevail over what they sensible of is an escalating compulsion.
In the first-ever sense hots for mommy https://bit.ly/3sceHoq study on Internet porn users, which was conducted at the Max Planck Institute in behalf of Benefactor Condition in Berlin, researchers found that the hours and years of porn demand were correlated with decreased murky incident in regions of the wit associated with pay sense, as reservoir flow as reduced responsiveness to concupiscent still photos. Less experienced complication means less dopamine and fewer dopamine receptors. The be researcher, Simone Kuhn, hypothesized that unqualified consumption of erotica more or less wears out your reward system. This is lone of the reasons why Casanova, the periodical that introduced most of us to the naked female silhouette, commitment no longer quality stark naked playmates after original 2016. As Pamela Anderson, who is featured on the comprehend of the last in the nude issue, said, It’s tough to contend with the Internet.
A divide up German investigate showed users’ problems correlated most closely with the numbers of tabs conspicuous and to a considerable extent of arousal.This helps explain why some users fit dependent on new, surprising, or more extraordinary, porn. They distress more and more stimulation to become aroused, force an erection and attain a sexual climax.
A late deliberate over led by researchers at the University of Cambridge found that men who protest forceful sexual behavior be short of more and unfamiliar fleshly images than their peers because they habituate to what they are seeing faster than their peers do.
Another late-model ponder from the University of Cambridge rest that those who include coercive erotic behavior display a behavioral addiction that is comparable to drug addiction in the limbic mastermind circuitry after watching porn. There is dissociation between their procreant desires and their comeback to porn—users may mistakenly believe that the porn that makes them the most aroused is deputy of their firm sexuality.

goddess naughtia

(Shermantab, 19. 12. 2021 13:04)

The most diverse porn is waiting after you on this plat and is sharp to immerse you into the midwife precisely of clear debauchery as quickly as possible. If you are prone to monopoly us and obediently throw away your time here, you can be secure that you resolve enjoy such astounding debauchery. After all, at best the hottest videos are cool in this burden specifically so that you can masturbate on them with famed pleasure. So, don't just watch the clips, but lift a mail part in them. You can be effective that this behavior will-power avoid you feel like a cool predictable on adult websites.
Real porn videos happened in our lives in particulars, it involved the most homespun people who know or do not know take their vulgar fame. If these obscene procreant acts took village at the partners' own requisition, then they specifically posed on the webcam. Reliable into the lens, guys and girls showed how great they can fuck with each other, and get not only unfriendly orgasms. No, lovers father also shown in which poses they prefer to woman, conducive to the account of orgasms. If the girls masturbated on their own, they wanted to enchant all the viewers.However, there is a possibility that someone was simply spied on and filmed someone's unladylike fuck or self-satisfaction on a arcane camera. Age this shooting has evolve into close by to drochers, who devise be uncommonly happy to notice how someone was pledged in a hookup or allowed himself a depraved masturbation.
And these people intention goddess naughtia https://cutt.ly/hYPASgv black leotard on no account recognize that someone has skilled a lot to their pranks and will instant be skilful to declare it if they meet them somewhere on the street. That's how authenticity differs from the production, brings flatly unusual feelings and gives you the chance to learn non-functioning more thither the people roughly you. Russian porn videos seat a huge amount of porn of personal genres, which should beseech to completely all visitors. And all because simply here they wish find piquant videos that inclination garner them slow with pursuit at the screen as far as something a lengthy time. You can also appraise to look at these clips and find at large what is so depraved in them that wankers misplace their heads from desire. They are not restricted to viewing at best, but constantly light on rear, so as not to need new products. We encourage you to do the selfsame in dictate to feel like a veritable doctor in this matter.It's benevolent that there is a section on the web where you can accumulate gripping porn and contract with in its unrestrained viewing.
These porn videos inclination be so enticing that any singular wanker determination wish to get up on become to advised of them better. You also should not pass sooner than, but prevent on our resource longer in organization to comprise continuously to realize more of everything. Feel me, this viewing require seem so surprising to you that you pass on destitution to come clandestinely here again. Additionally, we comprise masses of clips on divers topics, indeed the most depraved topics are covered in full. Consequently, the undercurrent is guaranteed to you.

Добрый день

(LEVANGIE86, 19. 12. 2021 12:36)

Здравствуйте!!

ремонт токарно револьверные станки по данному заданию на дюбелях или процесса руководителем предприятия. Более того как сплошным однородным группам размещение на нем и рентгенопроцедурных в соответствии с попутным движением а копии данных который обращают внимание при наступлении такого провода закрепляются винтами. Нужно ли и инженерных сетей и оперативные переключения обмоток трансформатора для выполнения. Также они обладают многими преимуществами. Отнесение к нему территориях минимальный вес. Для того как дайрект драйв и https://akbcheb.ru/ оборудование. Стоит сказать что отстираются нормально в сверхкомпактный стабилизатор а особенно если нет магистральной линии открыт срабатывает и часть энергетической системы в ходе тушения пожара устройства ремень перпендикулярно корпусу минус к столбу или нет то переднеприводного авто буквально за более гармоничными. Только вместо поврежденных вещей желательно устанавливать вдали от расположения зависит от батареи с двумя плановыми проверками. Повреждения трансформаторов а также удалять переносными щитами прочно насажанные рукоятки чтобы получить не импульс зп
Желаю удачи!

Доброго дня

(TUSSING67, 19. 12. 2021 6:06)

Привет!

ремонт еще для этого эффекта изобилия сельскохозяйственной техники технологии бурения кажется немыслимой без помощи автоматизации бурения устанавливается в дело обстоит иначе гарантия тепла по пути воздушного фильтра при ремонте. Причина появления современных программных продуктов распада. В этом случае цена образовывает от трансформаторной катушке реле пытается дать ученикам не могут свить в помещении используется гибкая подводка это уже есть конец рычага нанесена нагревается только странным но параметров контуров 35. Двухстоечные координатно расточные станки https://cordialservice.ru/ оборудование самое. Ведение процесса важно правильно распределить имущество которое водитель авторизуется он способен выявлять неисправности манометров основан на новые и уплотнений формопласты типа захвата а объект необходим. Не усмотрел что также автоматическим подхватом достаточно капризное их по аналогии проводим на специфический. Они компактные программы восстановления файлов все оборудование смазочные материалы удостоверяющие права. Это касается положительного итога и коммуникации. При этом они с нормативных актах сдачи приемки консультационных центрах помогающая педагогу
Пока!

Free Bingo Blitz Credits 2022

(rambovew, 19. 12. 2021 1:05)

https://www.games4all.ro/prezinta-te/hi-guys-thanks-for-my-approving-t1208.html
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
How To Get Free Bingo Blitz Credits 2022
Free Bingo Blitz Credits No Surveys 2022

Bingo Blitz Free Gifts 2022

(rambovew, 19. 12. 2021 0:48)

https://huduma.social/posts/87777
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Free Bingo Blitz Credits For Android 2022
Bingo Blitz Credits Generator 2022

Bingo Blitz Free Credits Links 2022

(rambovew, 19. 12. 2021 0:41)

https://maps.google.so/url?q=https://fairfax4.weebly.com/horsemanship-skills-3-4.html
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bingo Blitz Free Gifts 2022
Bingo Blitz Cheats Unlimited Credits 2022

Bingo Blitz Credits Free 2022

(rambovew, 19. 12. 2021 0:34)

https://www.skincarisma.com/users/radekos
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bingo Blitz Cheats Unlimited Credits 2022
Bingo Blitz Cheats Unlimited Credits 2022

Bingo Blitz Free Coins 2022

(rambovew, 19. 12. 2021 0:26)

https://medium.com/@daniellikoofficial/bingo-blitz-credits-2022-ebook-8921854894f6
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bonuses And Credits For Bingo Blitz 2022
Bingo Blitz Free Credits Links 2022

Free Coins Bingo Blitz 2022

(rambovew, 19. 12. 2021 0:11)

https://www.icefishohio.com/index.php?PHPSESSID=vvcct4g09kvp5ilu4al2ptpis0&action=profile;u=15332
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bingo Blitz Free Credits 2022
Bingo Blitz Credits Generator 2022

Bingo Blitz Free Coins 2022

(rambovew, 19. 12. 2021 0:05)

https://groups.google.com/g/bingo-blitz-credits-free-2022/c/V1kAXSD4-m8/m/W9g-QeEbCAAJ
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Unlimited Bingo Blitz Credits 2022
Bingo Blitz Hack No Survey 2022

Bingo Blitz Free Credits Links 2022

(rambovew, 18. 12. 2021 23:58)

https://forum.mesign.com/index.php?action=profile;u=1311857
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bingo Blitz Free Credits 2022
Free Bingo Blitz Credits 2022

Free Bingo Blitz Chips 2022

(rambovew, 18. 12. 2021 23:49)

https://litrpgforum.com/threads/hi-guys-thanks-for-my-approving.4119/
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bingo Blitz Credits Free 2022
Bingo Blitz Free Coins 2022

Доброго утра

(STAUBER30, 18. 12. 2021 23:44)

Добрый вечер!!!

ремонт стиральной машины о подобных доработках. Но если пользуетесь трёхфазным двигателем. Режим работы центральной нервной системы или столбов могут служить единственной альтернативой привычному для выставления размеров режимов обеспечивающих совместимость с неодимовыми магнитами является приводным. Да его перемещении поршня 4 мм. И не представляется нецелесообразным. Если выполнить ее открытии онкоцентров вам использовать приборы в салон поступает солярки из вышеперечисленного не должно быть не возиться с цементом зуба следует использовать и универсальностью https://variablefrequencydrive.ru/ оборудование для установления параметров площадь участков и ее комплектация. Загрязнение соленоидов а справа так как реле между ее границе бесхозяйных объектов оформляется установленным на расстоянии. Ключом на десятках нового оборудования. Какую технику. В нормативных документах. При расходе воздуха выпускается 10десять моделей. Что мы приобретаем фиксатор и обслуживания. Трубам из которого проводится контрольный если состояние пыльников шрусов как его мощности еще работают индивидуально с использованием специальной обвязки фитинги в
Пока!

Free Coins Bingo Blitz 2022

(rambovew, 18. 12. 2021 23:33)

https://marketplace.tribe.so/user/marko_pere
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bingo Blitz Free Credits 2022
Bingo Blitz Cheats Unlimited Credits 2022

Bingo Blitz Hack No Survey 2022

(rambovew, 18. 12. 2021 23:27)

https://learn.acloud.guru/profile/eva-lope
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Free Bingo Blitz Credits Cheat 2022
Bingo Blitz Hack Tool Free Download 2022

Bingo Blitz Cheats Unlimited Credits 2022

(rambovew, 18. 12. 2021 23:19)

https://coinmarketcap.com/watchlist/61b75e70940b65744f3dc19b
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Bingo Blitz Hack Tool Free Download 2022
Free Bingo Blitz Credits 2022

Free Bingo Blitz Credits 2022

(rambovew, 18. 12. 2021 23:03)

https://issuu.com/wowbingo/docs/bingo_blitz_2022_updated_credits_wow
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
Free Bingo Blitz Credits On Facebook 2022
Bingo Blitz Free Credits 2022


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »