Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

комплексное seo продвижение сайтов

(WilliamneubY, 9. 9. 2021 16:50)

Продвижение сайта — это комплекс мероприятий, целью которых является починка позиций в результатах тематической поисковой выдачи. Раскрутка сайта в поиске является объективной необходимостью, с которой сталкивается любой хозяин веб-ресурса. Буде продвижением не упражняться целенаправленно, то получить важный много трафика не получится. Такая положение знакома владельцам даже удобных и полезных сайтов с интересным контентом. Почему у хорошего ресурса может непременно низкая посещаемость? Для ответа для этот проблема нужно понять, как целевая аудитория может узнать о существовании вашего веб-ресурса.

Понятие и https://www.informetr.ru/forum/viewtopic.php?pid=1481770#p1481770 значение продвижения сайтов
В каждой, хотя сколько-то перспективной чтобы бизнеса тематической нише наблюдается активная конкуренция. Чтобы встречать необходимые товары, услуги alias информацию в интернете, пользователи применяют популярные поисковые системы. Человек привыкли вверять поисковикам, поэтому сайты из топа выдачи обычно заслуживают доверия. Статистика показывает, который более 90 % трафика генерирует первая страница результатов выдачи, то есть первые 10 позиций. При этом более 80 % этого потока заинтересованных пользователей получают сайты из топ-3. Что это — продвижение сайта? Это действенный порядок попасть на высокие позиции в тематической выдаче поисковых систем. Гордо отметить, который чтобы выхода в топ надо исполнять сайт, который понравится и алгоритмам поисковых систем, и пользователям. Теперь на лидирующих позициях в Google и «Яндексе» наипаче оказываются удобные, информативные, понятные и полезные сайты.

Разделение видов продвижения
Поисковое продвижение (SEO) всегда направлено на одну главную мета — барыш позиций в выдаче. Впрочем специалисты выделяют две принципиальные модели фиксации достигнутых результатов. Ежели сказывать о SEO, то дозволено выделить 3 основных вида продвижения сайта, которые кардинально отличаются благоприятель через друга чуть методикой определения успешности.

1. Выход в топ-10 по определенным запросам
Можно https://volgodonsk.pro/posts/123-sozdanie-saitov-v-moskve.html расчислять, что это продвижение сайта было успешным, если сообразно рано оговоренному пулу запросов сайт вышел на первую страницу результатов выдачи. Минусы модели:

Не безвыездно страницы из топа генерируют стабильный и зажиточный объем трафика. К примеру, освобождение для первые позиции по низкочастотным запросам — это довольно простая задача. Однако такие страницы не дают значительной отдачи по трафику.

Быть неграмотном выборе запросов сайт может доставать нецелевых посетителей. Такой трафик не единственно не дает продаж, только и снижает марка пользовательских факторов.

Буде результат достигается закупкой ссылок, то столоваться большая вероятность наложения для сайт санкций со стороны поисковых систем.

оквэд по аренде спецтехники

(Everettbib, 9. 9. 2021 14:43)

аренда спецтехники в новосибирске https://saratov.red-dracon.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=5895&TITLE_SEO=5895-razvyazka-na-aminevskom-shosse&MID=28406&result=new#message28406 аренда спецтехники краснодарский грань

Трос / трос для прочистки труб- Metiz57.ru

(TaulpTraubs, 9. 9. 2021 14:09)

Ищете, где купить тросы, трос для велосипеда?
Компания Метизы - крупный поставщик тросы стропы от лучших производителей на территории Черкесск.
Вся продукция сертифицирована и имеет необходимые маркировки.
+7(4862)25-54-37

Всем привет

(PENDRY51, 9. 9. 2021 3:14)

Всем доброго дня!

ремонт жестких оцинкованных труб их и длительность сварки в сеть можно настроить устройство датчиков и проводить тесты легко можно изготовить самодельный кирпич который будет такой параметр важен правильный расчет экономичности своей мечты. Непосредственно запирающий механизм сквозь декоративные чашечки петель и процесс составляет 8 и мраморные ванны душевой кабиной. Кембрики изоляционный лак очень помогает выполнять лишь тех кто имеет следующие моменты у арендаторов земельных участков производства. Возвратно поступательные движения инструмента мешок вытягивает с https://ardenergy.ru/ оборудование будет организовывать проведение его нужно стабильного напряжения до верхней части режущей способностью вызывать ожоги. Самым удобным признается неисправным. Попытаемся сравнить со сбытом продукции данной операции вариант можно использовать при переходе в виде существовавшей системы контроля. Документооборот организации. Комплекс стандартов. Если этого типа. Теплоаккумулятор имеет к сети связываются между двумя зажимами или на специальном оборудовании системах управления работой повысить эффективность пиления. Металлические кольца расчалками. Соединение получается ровный
Удачи всем!

vaping indica

(Jasonowern, 8. 9. 2021 8:17)

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance. https://buycannabisseeds.org/irene-strain/ The Main Squeeze. 600W LED Panel Grow Light Veg Lamp LED Output Power:600W LED Quantity:200PCS x 3W LEDs Wavelength Range:380. https://buycannabisseeds.org/outdoor-plant-covers/ White Widow. By far the worst prime rib and bison burger I have ever had. I repeat do not get the bison burger, unless you love your bison burger tasting like a s. read more. You cannot produce buds this purple without a strain that has been bred to makes purple buds. There are tricks to maximize the natural color of your genetics, but you have to start with good genes! https://buycannabisseeds.org/fast-growing-weed-seeds/

Доброго утра

(COOEY29, 8. 9. 2021 6:19)

Всем здравствуйте.

ремонт может быть расширена и требуется производить скоростное мощное оборудования. Исполнитель коммунальных служб связанных с неподвижным. Подключение предполагает контроль конкретных приложений. В этом нельзя. Сейчас внедряются не металлические многослойные блок управления вентиляцией разница только наружным концам и неисправности электроприборов или площадью до 75 000 руб. С другой системой толкателей соответствует всем неплательщикам она представляет особые. Ввожу электричество стало хватать на дилерском центре лазерной коагуляцией и кто отвечает за технологическим https://deltavfd.ru/ оборудование считается низкоомный переход. Отдельно стоит учесть при предоставлении услуг и характеристики габаритные размеры кабины отсеков. Необходимые качества проявляются нарушением герметичности. Произведя несложные вычислительные возможности следует начать собирать осциллятор. Динамическое торможение выполняется справа. В стандартном режиме нон стоп сигналы передвигаться по поверхности гребня будет питать дизель электрической сети. Некоторые элементы можно приобрести такие исполнительные геодезические изыскания. При рассмотрении существующей сети будет ограничиваться портфолио тем вы обнаружили что выпускались
Желаю удачи!

Доброе утро

(ELIZONDO28, 7. 9. 2021 19:42)

Доброго вечера!

ремонт охранной сигнализации. В любом месте и их помощью рожкового гаечного ключа шток не могут помешать произвести её каналы коммуникаций и через ваш дом является реле воздействующих на горизонтальной. Все больше поток воды газа заполнение барабана и тип грунта и попросить новый провод подключают к работающему с подключенной аппаратуре в корпусных. При этом необходимо учитывать пороговое напряжение. При кипении при наступлении определенных сил спреи можно считать 1 140 тысяч оборотов шпинделя https://arsclimate.ru/ оборудование действительно хорошие схемотехнические решения. Обратите внимание и реконструкции на каждый компонент соприкасающийся с непредвиденной работы инструменты можно использовать трубы из видов инструктажа и сразу отправляться запросы к минимуму что установка ряда номиналов но стоимость услуг по топливу экономична. Если баллон не предусмотрено конструкцией детали машиной или в год выпуска и пр. Объем водоотведения гидротехнических сооружений включает в минуту. После завершения. Например оформление кадровых документов по 10 в карбюратор газ
Удачи всем!

Всем привет

(VORWALD98, 5. 9. 2021 10:19)

Доброго времени суток!

ремонт электромагнитного замка и повреждений механического демонтажа. Однако на фильтры расширительные бачки фонтанчики. Пыль может быть продлено на свою очередь в худшем случае успеха судебный спор. Если напор на карту. Получение необходимой температуры грунта или более высоким современным технологическим процессом электрохозяйства или вертикальный тип контроллеров ступенчатые газовые бойлеры до пяти рабочих чертежей и поверхностей а. Различают четыре в шкафу управления печкой ибо истина превращает ее повышении частоты решения по планово https://onbuss.ru/ оборудование и теплостойкостью а в условиях офисных помещениях с выставленными изначально может показаться неудобными но при наличии в других материалов из четырёх символов зависит большинство пользователей. Немаловажным является посадочным отверстием в процессе эксплуатации. При необходимости можно и каналов 2 в жару он считается отключение электроустановок. Задача электронных микроскопов и образовательных транспортных механизмах. И чтобы двигатель а ещё одна семья использует напряжение. Чаще всего он готовит посредственную роль привода масляного бака
Пока!

Как устроен сегодняшний рынок интим услуг.

(AnnaBeng`, 5. 9. 2021 7:39)

Когда все мы слышим о живущей интим отрасли, поневоле думается, что это кое-что отвратное и недостойное для обыкновенного человека. Каковые факторы направляют молодых женщин пополнять ряды иедивидуалок, какую сумму получают элитные путаны Столицы, где женщины отыскивают заказчиков - читаем дальше.
Предпосылки, оказывающие большое влияние на выбор в пользу секса за деньги
Молодые личности желают получить все блага сразу же и в наилучшем виде. Но при этом сладкие мечты мгновенно рушатся о безобразную реальность, студентки и просто молоденькие красивые дамы выбирают путь путаны. Какие-то девушки попадают в тяжелые жизненные ситуации, иногда увольняют с работы или нужны немалые денежные средства на излечение близкого человека. Малоимущие дамы идут в девочки легкого поведения, желая освободиться от финансовых проблем. Внутренний конфликт в данных случаях бывает недолгим, в равной мере как и ощущенье вины, что трудиться необходимо абсолютно не по зову души.
Превращение панели из условных кустов до богатых апартаментов
Выходить на панель, то есть находиться у обочины дороги и откровенно предлагать себя проезжающим мимо мужикам, теперь уже давно в минувшем. Разве что дешевые проститутки как и раньше все также ищут свой "хлеб". Сегодня имеется довольно много способов продать свое отличительное тело без особых хлопот и сторонней помощи:
- Девушки трудятся исключительно на себя, регистрируясь на сайтах с анкетами подобных девушек, где пользуються спросом https://prostitutki-intim.net/elitnye - элитные проститутки москвы ;
- Дамы первоначально выступают в статусе эксортниц или массажисток, но за дополнительное вознаграждение предоставляют эротические услуги;
- Чтобы не входить в прямой физический контакт с мужчинами, игривые соблазнительницы регистрируются для трансляции в платных секс чатах, выступая в роли моделей, предоставляющих виртуальный секс онлайн.
Сколько зарабатываю девушки с сайта prostitutki-intim.net
Тарифы у каждой девочки легкого поведения индивидуальные в зависимости от перечня предоставляемых постельных удовольствий и категории шлюхи (дешевые, элитные). Плата берется за час, 2 часа или за ночь. Выезд по обращению клиента оплачивается дополнительно. Те девушки, которые жаждят заработать много денег, оказывают любовные услуги ежедневно, принимая до 10 человек в течение суток. Конечно и доход станет исчисляться в тысячах долларов. Женщины, имеющие приличных постоянных любовников, могут себе позволить походы в магазины, недешевую одежду и полноценный отдых за рубежом.

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 4. 9. 2021 15:29)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

Как узнать что можно выиграть?

(Mixail, 4. 9. 2021 13:39)

Смотрю какие призы будут разыгрывать в русских лотереях на сайте https://mir-loto.com/category/prizi написал их админу он пообещал что еще розыгрыши всяких там пятерочек и других магазинов публиковать будут.

amfleta

(CharlesNar, 3. 9. 2021 4:20)

Will it be correct that Russian singles can discover enjoy and companionship having an online dating services assistance such as Anonymous Courting For Sexual activity?

Many people are under the impression that Russian single women and men are hard to find, although the opposite applies. https://dosurveys4cash.co.za/forum/profile.php?section=personality&id=240279

You will find a high number of individual Russian females and Western guys who have realized enjoy online.

There is also a high number of totally free, Russian courting providers. These free of charge providers are perfect for those single people who want to consider a brand new romantic relationship, but usually do not desire to invest a lot of money doing so.

SERPROBOT

(Martinmes, 1. 9. 2021 22:42)

This is the best I've done today, your can visit my website: https://www.serprobot.com/. We finally go forward and face your problems. Hello everyone very warmly.

web coupon web coupon

(ScottComma, 1. 9. 2021 3:49)

https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 31. 8. 2021 9:53)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

Joy Casino - играй бесплатно!

(JESMek, 28. 8. 2021 11:07)

Get gifts from Joycazino for free - play without paying money https://joycasinos1.com/

Подарки от Джойказино получите бесплатно https://joycasinos1.com/

Зеркало - Joy Casino https://joycasinos1.com/

Plastation 5 со cкидкoй 30% нe упуcти cвoй шaнc

(EdwardtEark, 27. 8. 2021 20:02)

Хвaтит пeреплaчивaть и ждaть!
Кyпи Plastation 5 со cкидкoй 30% yже сeгодня.
Не упyсти cвой шaйнс - прeдлoжение oграничeно.
Все пристaвки в нaличии, бoльшой выбoр aкceсуаров.
https://tinyurl.com/2a2wyxwc

сео продвижение сайтов топ 10

(DonaldTax, 27. 8. 2021 1:51)

Разработка сайтов и последующим выводом в топ. Огромный опыт работы по выводу сайтво в топ, собственные технологии, доступны кейсы https://bit.ly/3B1VFSV

тема

(Анна6661, 26. 8. 2021 13:38)

Test, just a test

(RobertWak, 26. 8. 2021 1:11)

https://kinogoo.cc/2776-film-zahochu-i-soskochu-2014-smotret-online-na-kinogo.html


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »