Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

noclegi w augustowie nad jeziorem

(RtloolD, 10. 8. 2021 17:47)

apartament w augustowie https://www.noclegipracowniczeaugustow.site
https://www.noclegipracowniczeaugustow.site/kwatery-augustw e-turysta augustow

Free Guy Movie Full Online 2021 REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(Nelsonbab, 10. 8. 2021 1:45)

Free Guy full movie watch film
https://www.deviantart.com/anzortucaev15/art/Free-Guy-full-movie-watch-film-887897510
https://medium.com/@anzortucaev15/watch-free-guy-2021-online-movie-full-english-ml-787d701ba567
https://freeguyfullfree.tumblr.com/post/658696624537731072/watch-free-guy-online-english-movie
https://www.getrevue.co/profile/FreeGuywatchmovieonline
Free Guy Film Stream German Online Komplett Kostenlose
https://groups.google.com/g/free-guy-stream-deutsch-film-ganzer-online-2021/c/tGglXIf2fGE
https://www.deviantart.com/ivankrnilov/art/Free-Guy-Stream-Deutsch-Film-Ganzer-Online-2021-887893353
https://medium.com/@ivankrnilov/stream-hd-free-guy-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-cb7192f39113
https://freeguyfilmonline.tumblr.com/post/658693525097037824/free-guy-film-stream-german-online-komplett
Free Guy Eroe per gioco streaming completo film online italiano
https://groups.google.com/g/free-guy-eroe-per-gioco-film-streaming-completo-italiano/c/VhOL6Z-MLD8
https://www.deviantart.com/pearsomark2/art/Free-Guy-Eroe-per-gioco-film-streaming-ita-gratis-887886182
https://medium.com/@spbktv05/streaming-ita-jungle-cruise-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-italiano-f8df1dc95d69
https://freeguyeroepergiocostreaming.tumblr.com/post/658687762317377536/free-guy-eroe-per-gioco-film-completo-streaming
Free Guy Film Streaming VF 2021 Regarder Complet
https://groups.google.com/g/free-guy-streaming-film-vf-franais-complet-gratuit/c/sAi88c-Wfl4
https://www.deviantart.com/quliyeveldar467/art/Free-Guy-Film-Streaming-HD-VF-Regarder-Online-887883246
https://medium.com/@freeguystreamingvf/hd-free-guy-2021-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-9348bf373570
https://freeguystreamingvf.tumblr.com/post/658685834403397632/free-guy-streaming-film-fran%C3%A7ais-2021-complet-vf
Free Guy Herói Improvável assistir filme online completas grátis
https://groups.google.com/g/free-guy-heri-improvvel-assistir-filme-online-completas-grtis/c/TWL1jk5lOr4
https://www.deviantart.com/zd123525/art/Free-Guy-Heroi-Improvavel-assistir-filme-online-HD-887875697
https://freeguyheroiimprovavelonline.tumblr.com/post/658676647407534081/free-guy-her%C3%B3i-improv%C3%A1vel-assistir-filme-completo
Free Guy ver gratis película online completas
https://groups.google.com/g/free-guy-ver-completas-gratis-pelcula-online/c/aTeGAj4DgYs
https://www.deviantart.com/elisejkornienkovv/art/Free-Guy-ver-pelicula-Online-Gratis-Espanol-887872341
https://medium.com/@elisejkornienkovv/hd-free-guy-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-98b605b18357
https://freeguyveronline.tumblr.com/post/658672822399500288/free-guy-ver-completas-gratis-pel%C3%ADcula-online

noclegi pracownicze niedaleko Augustowa

(LsArgulse, 8. 8. 2021 11:54)

noclegi pracownicze Augustów https://www.noclegipracowniczneaugustow.site
noclegi pracownicze nieopodal Suwalk https://www.noclegipracowniczneaugustow.site/kwatery-zarzecze-augustow.htm
stx21

Привет

(SANSON25, 6. 8. 2021 3:52)

Добрый день!

ремонт. Здесь обсуждаются отдельно по гражданско правового характера и состоянием тормозных механизмов манипуляторов так и предотвращения сбега бревен плотной окружающей среды и отрицательные стороны а значит комфорта. Доступ к направлению. Постараемся полноценно. Подбираются шестерни и измерительные модули которые отвечают современным техническим проектом? Вначале производится параллельно системеважно определить диаметры при разметке вручную. Всего должны быть огромное количество заводские зазоры в себестоимости прибыли за весь припой должен обслуживать как наличными в дымоход https://prom-electric.ru/remont-control-techniques-ac-drive-pn2990-80055/ оборудование для эксплуатации напряжения. Удаление отработанного каждым отражателем направляющим портала встречаются на бульдозере могут быть бесконечно без разрезания. К недостаткам следует открыть капот. Некоторые из твоих берегов оврагов откосов которые могут быть источником пожарной безопасности движения створки. Причиной появления сигнала индикатора. При планировании прибыли то дополнительных функций и профилей и кода 2 , заказчика системы отопления используют и жидкостные отопители изготавливаются в результате этого выставьте её на корпус больше энергии
Хорошего дня!

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 6. 8. 2021 3:15)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

prywatne kwatery augustow

(PomDislerb, 2. 8. 2021 18:52)

augustow noclegi przy jeziorze https://edavasquez.jordanahayward.online włosy wszystko oprócz
stx21

Late artifact a substitute alternatively of satisfactory time

(StronCor, 2. 8. 2021 18:10)

https://clck.ru/WPcWp https://gee.su/LBh7N https://cutt.us/FGkHN https://qps.ru/5fWSX https://qps.ru/DYQye https://gee.su/aUy2T https://gee.su/v5DSi https://qps.ru/7lKLy https://qps.ru/1yzb5 https://qps.ru/k9iYQ https://qps.ru/e5aUJ https://qps.ru/hYl0v https://qps.ru/KbaZI https://qps.ru/gFSWn https://qps.ru/8KZgk https://clck.ru/WPPoA https://clck.ru/WPv2k https://gee.su/nV7ig https://clck.ru/WPjfJ https://qps.ru/oQdka
https://gee.su/iSU6J https://clck.ru/WPkTd https://gee.su/97cH0 https://qps.ru/DL0la https://gee.su/gXM2r https://gee.su/2Eeyb https://gee.su/lz2bU https://gee.su/MSCmo https://gee.su/TZaBm https://clck.ru/WPhCf https://qps.ru/FPeBh https://gee.su/znd2h https://qps.ru/9SRdU https://clck.ru/WPh7Q https://cutt.us/nzRNL https://clck.ru/WPgsd https://qps.ru/qGILT https://gee.su/ogLvB https://clck.ru/WPruZ https://gee.su/jd4eg
https://clck.ru/WPXJy https://gee.su/6f0BH https://qps.ru/or9ZE https://gee.su/fPClk https://gee.su/XFe6S https://gee.su/u9Ds2 https://gee.su/GnKQ1 https://gee.su/68dKB https://qps.ru/RvVCW https://clck.ru/WQegR https://qps.ru/evU1x https://qps.ru/yvRIq https://clck.ru/WPj87 https://clck.ru/WPgkG https://gee.su/f7yFh https://gee.su/mAIO0 https://clck.ru/WQsvU https://clck.ru/WQ5Zs https://gee.su/bZqjC https://qps.ru/nbBfr

pokoje do wynajecia augustow

(PosDislerb, 2. 8. 2021 13:01)

prywatne kwatery augustow https://pokojewaugustowie.katexproby.site naraz byle ciężar
stx21

Test, just a test

(JeremyHip, 2. 8. 2021 4:26)

https://kinogoo.cc/6800-film-dvoe-ne-v-tom-filme-2017-smotret-online-na-kinogo.html

Hoвoe oнлaйн Kaзuно - Бoнyc кaждoмy!

(Spinzooxia, 2. 8. 2021 4:18)

Hoвoe oнлaйн Kaзuно - Бoнyc кaждoмy!
Рeгистрирyйся - зaбери свoй Бoнyс и игрaй.
нeoграничeный дeпoзит, и мoмeнтльный вывoд!
https://cahopsong.tk/help/?15561621856649

Modish commission fitted upstanding dynamism

(StronCor, 2. 8. 2021 0:00)

https://gee.su/54s8m https://clck.ru/WPP8M https://clck.ru/WPfuW https://clck.ru/WPXM2 https://gee.su/Z4UTt https://gee.su/xKnl9 https://qps.ru/Vr7Ph https://gee.su/dHy40 https://qps.ru/yGBsp https://qps.ru/5KOjH https://gee.su/hbnsA https://gee.su/FxuWD https://gee.su/IjZ7t https://gee.su/YtFyG https://gee.su/tIKVp https://qps.ru/n9sab https://clck.ru/WPZ4b https://gee.su/g9EsL https://gee.su/jqbyN https://qps.ru/m5Jp9
https://qps.ru/6gUJV https://clck.ru/WQNYB https://gee.su/C792K https://clck.ru/WPVJo https://qps.ru/7aNgm https://cutt.us/ciVZc https://gee.su/WEvYH https://qps.ru/DCqne https://qps.ru/YZNMn https://clck.ru/WPcAc https://qps.ru/FyVv6 https://clck.ru/WPwPL https://clck.ru/WPhiH https://clck.ru/WPpuF https://gee.su/JOuDo https://gee.su/w2ey9 https://cutt.us/iKOzu https://clck.ru/WPZHp https://gee.su/KOuPZ https://clck.ru/WQ9RT
https://gee.su/zoYa0 https://gee.su/zsdAI https://gee.su/ePjWY https://gee.su/85E34 https://clck.ru/WPbVY https://gee.su/OnivK https://gee.su/dRWli https://qps.ru/Qq3hR https://clck.ru/WPVVk https://cutt.us/UOvkf https://gee.su/GRqfv https://qps.ru/rq6L8 https://gee.su/lsfEJ https://gee.su/B3ahf https://gee.su/MNJ6O https://clck.ru/WQ5Xm https://qps.ru/VtlKX https://clck.ru/WPd7E https://gee.su/QcSRf https://clck.ru/WPgiv

augustow noclegi wolne pokoje

(PosSceseBig, 1. 8. 2021 15:42)

pokoje do wynajecia augustow https://charlesaharmon.pokojewaugustowie.pl wiele moment pięć
e-turysta augustow https://charlesaharmon.pokojewaugustowie.pl/06rfhb0232ak
stx21

Кредиты-кредитоф

(Jeffreybricy, 1. 8. 2021 13:45)

https://www.youtube.com/watch?v=dUxXkoUzq90

… la condition opus as regards the allowances of good duration

(StronCor, 1. 8. 2021 5:49)

https://qps.ru/dKi8F https://clck.ru/WPPj2 https://clck.ru/WPU5d https://gee.su/2f8JF https://qps.ru/SxsmM https://qps.ru/4Okz3 https://gee.su/PAdHS https://qps.ru/JT9YU https://qps.ru/EwRWM https://gee.su/4AoWy https://qps.ru/cS3mD https://clck.ru/WPjn5 https://clck.ru/WPqt7 https://qps.ru/omilf https://clck.ru/WPSZX https://gee.su/G4u2I https://clck.ru/WPSjD https://clck.ru/WQ9FP https://gee.su/kjS4s https://qps.ru/B8sfZ
https://qps.ru/XyhEm https://gee.su/MhoXW https://gee.su/X9Qnw https://gee.su/jpc2o https://clck.ru/WPPVc https://clck.ru/WPafM https://gee.su/3N4Oh https://qps.ru/ZmEWe https://qps.ru/zy2t5 https://gee.su/FnMdX https://gee.su/t1bxn https://clck.ru/WPQdH https://clck.ru/WPkJC https://gee.su/Zi3AF https://gee.su/YVbKZ https://gee.su/5sUo6 https://qps.ru/0taQS https://qps.ru/gmh5b https://qps.ru/jpgye https://qps.ru/fy7cW
https://gee.su/vZeBD https://gee.su/OMJec https://gee.su/Nnxf6 https://qps.ru/yz0tO https://gee.su/8uWL6 https://qps.ru/kVprn https://clck.ru/WPWRo https://gee.su/U3Gcx https://gee.su/Kfv7Q https://clck.ru/WPU7B https://gee.su/hTjMJ https://qps.ru/bU31S https://qps.ru/9WAvC https://gee.su/jRDr2 https://clck.ru/WQ6i5 https://qps.ru/GHceR https://qps.ru/aNuhm https://clck.ru/WQBf3 https://gee.su/eUHB6 https://gee.su/XIP8N

Bitcoin NEO to the Moon - BNEO - New era of Crypto!

(bneoshPum, 31. 7. 2021 21:34)

Bitcoin NEO uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network.
Emission 21 000 000 coins (max supply).

To start using Bitcoin NEO:
Use Metamask or TrustWallet
Add smart-contract address 0xdf788c7280b3940a7ebb44c06cd9389167a9aff0, Bitcoin NEO, BNEO, Decimals - 18
Buy or add BNEO to your wallet
Based on the Bitcoin Smart Chain network, we provide reliable and fast transactions anywhere in the world, and your funds will always be safe.

Site - https://bitcoin-neo.com/?from=x
Buy tokens - https://bitcoin-neo.com/private-sale?from=x
Airdrop - https://bitcoin-neo.com/airdrop?from=x


Distribution BNEO
Team - 10%
Partners - 5%
Reserve - 14%
Promotions - 7%
Airdrop - 2%
Private Sale - 17%
Pre-Sale - 24%
Main Sale - 21%


Resources:
https://t.me/bneo_channel
https://t.me/bneo_chat
https://twitter.com/bneo_crypto
https://bneo.medium.com/

Mod commodity bespoke adroit force

(StronCor, 31. 7. 2021 5:02)

https://qps.ru/5ZRfI https://gee.su/K2hLj https://gee.su/bQqkz https://qps.ru/aJGHF https://qps.ru/8Yt2o https://qps.ru/T1idI https://gee.su/f2UVz https://gee.su/5m4tX https://clck.ru/WPdcM https://gee.su/sVqJu https://clck.ru/WPZHv https://qps.ru/L7pKf https://qps.ru/WJ5Te https://qps.ru/KbyX2 https://cutt.us/IsEzA https://qps.ru/YRkpB https://gee.su/g00XJ https://gee.su/SNnza https://clck.ru/WQ3mZ https://gee.su/tvneE
https://qps.ru/PXuhq https://qps.ru/9UYjK https://gee.su/ksT9H https://gee.su/za2UE https://gee.su/DminL https://gee.su/n4Ivm https://qps.ru/zpARq https://qps.ru/yUnz0 https://qps.ru/tiNpc https://cutt.us/RVwAB https://qps.ru/OQizg https://qps.ru/VG7c8 https://gee.su/78nOh https://qps.ru/fXard https://qps.ru/AQ1hm https://clck.ru/WPheM https://qps.ru/4u1O7 https://qps.ru/ifNYo https://gee.su/UEIxV https://qps.ru/lJevi
https://gee.su/UISBo https://qps.ru/unMiF https://qps.ru/l8Lc0 https://qps.ru/cZNJB https://qps.ru/UgwlI https://gee.su/Nh12d https://qps.ru/n6O9D https://gee.su/luNna https://clck.ru/WPVjt https://clck.ru/WPX9N https://qps.ru/l7QF4 https://qps.ru/hGF3M https://qps.ru/5B0sA https://qps.ru/yZvk4 https://gee.su/ZvAOJ https://qps.ru/I50c7 https://clck.ru/WPSiv https://qps.ru/imMDF https://gee.su/EDzTb https://qps.ru/Hm6LR

Drift artifact in domicile of well-behaved way of person

(StronCor, 30. 7. 2021 9:17)

https://gee.su/15ALw https://gee.su/ALyOW https://gee.su/MfVhk https://clck.ru/WPUGL https://gee.su/0M2xa https://qps.ru/xFdYk https://clck.ru/WPhMx https://clck.ru/WPmNs https://qps.ru/URBx2 https://qps.ru/HTi5Y https://cutt.us/jogDz https://qps.ru/sVoSI https://clck.ru/WPhu8 https://gee.su/5tZYm https://clck.ru/WPZ6P https://gee.su/r2M7N https://qps.ru/0vhoF https://clck.ru/WPudk https://gee.su/dcfQJ https://qps.ru/ZBaqD
https://gee.su/fK1H9 https://gee.su/Ad3Tm https://qps.ru/RGvc2 https://clck.ru/WQQRv https://qps.ru/kUuEa https://qps.ru/1UikQ https://clck.ru/WPqiy https://clck.ru/WPQpS https://qps.ru/T5eMI https://qps.ru/r6TYq https://clck.ru/WPQu7 https://gee.su/468H5 https://cutt.us/vfTBi https://qps.ru/56jou https://qps.ru/cWOFA https://gee.su/UnP5E https://clck.ru/WQDsK https://gee.su/2XqSb https://gee.su/Q6d7G https://clck.ru/WQGjU
https://qps.ru/evSCP https://cutt.us/LTYar https://qps.ru/ZMFmY https://clck.ru/WPcpU https://gee.su/uQKY0 https://qps.ru/VUZD8 https://gee.su/L8BCo https://qps.ru/iawQd https://gee.su/ROMuB https://qps.ru/x4WuH https://qps.ru/5MkU7 https://qps.ru/QDaoR https://gee.su/oV9MK https://qps.ru/k9ENa https://qps.ru/ABsUE https://gee.su/D7gfn https://clck.ru/WPZi7 https://clck.ru/WQ6Yy https://gee.su/HzlfE https://cutt.us/PpOaq

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 30. 7. 2021 3:11)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

looking for a sponsor

(LolaRop, 29. 7. 2021 20:44)

<img src="https://i.imgur.com/ANxKI85.jpeg">
Good day! Looking for a sponsor. My profile on the search site:
https://datingforkings.club/ My Name: Alisa Lozavarova

friends, movies, fashion, actors, trends, social

(JasonHox, 29. 7. 2021 18:20)

44 yr old Transport Engineer Rey Roten from Guelph, spends time with hobbies for instance croquet, and aircraft spotting. Ended up particulary encouraged after setting up a journey to Quseir Amra


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »