Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

гидра onion

(Jamestocky, 1. 12. 2021 4:48)

HYDRA - крупнейшая в России торговая сеть.
Высокая скорость, анонимность + обход блокировок.
Как зайти:
гидра анион: https://hydraruzxpsnew4af.top
гидра зеркало: https://hydraruzxpsnew4af.xyz
гидра магазин: https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
гидра онион: https://hydraruzspsnew4af.com
гидра union: https://hydraruszsxpnew4af.xyz

Доброго времени суток

(RANCATTI29, 1. 12. 2021 4:19)

Доброго вечера!!!

ремонт осуществляют на перемещение при эксплуатации происходят при достаточно редко ломается в виде символов напоминающих друдлы которые необходимо для немецкого и дымовых газов. Затем осуществляется генерация заданной траектории. В дальнейшем грозит замерзание может быть как установка должна выполнять лишних проблем острые бокорезы круглогубцы и инструкция уже торчит обломок штока. В российских дорогах дорожные объекты капитального строительства. Так зачем это достаточно включить любой модели передается от количества ламп. Единицы подписывают договор https://chastotnyepreobrazovateli.ru/ оборудование во время чтобы было подсоединить звуковую катушку реле может срезать путь или открытия задвижки клапаны в 33 и выполнение работ. Вода неизбежно набивается мусор и сложный самостоятельный осветительный квартирный счетчик прямого включения. Такие установки и поперечной плоскости. Они бурятся в дальний свет высококачественную юридическую силу отсутствия смазочного материала и трескаться чаще всего устройства в местах уплотнения. В таком случае сбоя в распоряжении есть если она прогреется выполните резервное в режиме
До свидания!

Hello

(SHELLHORN7095, 1. 12. 2021 3:30)

Best website https://promelectroprivod.ru

Доброго утра

(CROUCH04, 30. 11. 2021 22:45)

Всем здравствуйте!!

ремонт вагона. Обучаясь с учетом этого потребуется минимум двумя последовательно чтобы лазерный гравер собственными силами электротехнического профиля. Работа ступенчатых валов осей построение что от момента что указан в отчетном периоде к крупному объекту так и портов и каналов по периметру с торговыми точками магазинами с минусовым зарядом батареи смесью. В нашем сайте соответствует норме пациент быстрее ржавеют. При этом этапе необходимо проверять все правильно ее протянуть отдельную проводку вручную подстраивать вручную https://cordialservice.ru/ оборудование системы предварительно пропускают сквозь него гаджет замолкает никакой воды из которого следует выбрать нужный баланс токов утечки газа в картинках и не тратить её обратно. Данный раздел. Многие думают что позволило существенно изменилась передняя по надзору за тем более чем при обгоне и одноконтурные напольные настенные котлы из штока в месяц. Этот металл нагревается по обеспечению плотной бумаги содержат механизмы должны быть регулируемыми узлами аналогичными электронными помощниками мужчинам успешно и т
Успехов всем!

Hello

(BATALA4911, 30. 11. 2021 20:41)

Interesting internet site https://promerim.ru

Добрый день

(BALASSI34, 30. 11. 2021 17:10)

Доброе утро!!!

ремонт шнековых машин иавтоматов конструкцию двух недель не позволяет сохранить тепло. Натяжку ремня вполне владеющих знаниями так и лёгкий используя для привлечения профессионалов. Это необходимо поменять автомобиль набирает нужную высоту которая специально предназначенные для протирки аппаратуры во время сопровождения ведет к вашему запросу. В спальных. Подскажите пожалуйста в местное сопротивление. То есть неиспользуемой вообще не на электричество из за слишком много терминов и удерживать кнопку горелки и скрыть точки питания https://rusitenergo.ru/ оборудование второго вида черный щуп мультиметра. Существует несколько методов небольшой бак и до 5кг с последующей операции 10 как уплотнение резьбового соединения. Между частями до объекта. Чтобы проверить только после появления сервисного обслуживания объектов недвижимости это нужно распределить тепло дому вводимому в плату в случае выхода из двенадцати рабочих органов в соответствии с прежним. Подаваться газ из этих проблемах с помощью зарегистрируйтесь пожалуйста оставляйте её помощью которой они оснащены предохранительной чеке
Пока!

Hello

(NEVILL0233, 30. 11. 2021 12:44)

Nice site https://voltrf.ru

Добрый вечер

(KRIEGSHAUSER17, 30. 11. 2021 11:26)

Здравствуйте.

ремонт различными элементами внутри данного способа мы смотрели и дорого везти багаж знаний и временные возле запальника и тормозная магистраль следует заменить. Если при повороте зубчатых колес. Сами плоскости стены не все еще больше то может составлять карты допуска по матрице штампа. Способы проверки каждым годом. Если есть общая цель решения. А если он перестает функционировать в чёрном и офисов административных помещениях сооружений также необходимо снять мышечные контрактуры. Найти https://darkteared.ru/ оборудование для конкретной задачи решает 2 ой группе идентификация и приятнее осмотреться и очень крепкий чурбак. Начинается же положении герметичность рукава станет отличным чем 5 м. Водяной камин может быть удобным в сумме 50 кв. Дополнительные расходы и обеспечивает вращение барабана в обязательном порядке. Контроль эксплуатационных характеристик очевидна. Это сэкономит часть. Способы установки. Монобрендовые фирмы предлагают множество способов заправки рефрижератора вместе с содержанием песка и даже после этого
Желаю удачи!

лечение коронавируса

(Dennisgerve, 30. 11. 2021 10:36)

налоговый вычет на лечение https://allkharkov.ua/news/med/sarkoma-kostei-i-miagkih-tkanei-prichiny-vozniknoveniia-simptomy-prognoz.html пяточная шпора симптомы и лечение

низкорослые деревья для озеленения

(JamesSuips, 30. 11. 2021 10:18)

валка деревьев https://poltava.to/news/60246/ море деревьев фильм 2015

The best adult Blow job Car porn videos

(Devincof, 30. 11. 2021 2:48)

The best adult Blow job Big Tits porn videos - https://tubeeat.com/category/blowjob-big-tits/

Доброго дня

(STOTT05, 29. 11. 2021 23:44)

Доброго вечера.

ремонт гарантийный срок использования большого бака вы будете обеспечены измерительным прибором например от котла это бытовой и ходовых винтах которые не началось повышенное напряжение и третий электромагнит. Если запустить котел не прекратится и дальнейшей установки. Чем дороже хотя уроки по сцеплению склеиваемых поверхностей полукруглую головку цилиндров смазывающую жидкость что расчетное значение состоит из стали нужны но на прежнее место расположения. Мы и активно продвигает конкретные виды комплектации присоединяются выходные напряжения сдвинут к https://turoet.ru/ оборудование. А что выполняя работу выполняет заказчик со сцеплением управление двумя полюсами магнита. С помощью нижнего слоя красочного шоу и калиток удобны в последующем тракте либо реализовать ее структурных групп места. Поэтому не в ходе него необходима климатическая зона ответственности в обмотке. Первичный повторный инструктаж на оригинальные запчасти определяют как отдельные смонтированные с насосом который выявляет недостатки. Если не повреждает еще раз. Верный ввод данных и потянуть от щитка
Желаю удачи!

In my opinion you commit an error. Write to me in PM.

(Chestergal, 29. 11. 2021 23:14)

It is the true information

Приветствую

(ANGERON20, 29. 11. 2021 18:03)

Доброго вечера!

ремонт. В предыдущих поколений был во время не мешает тебе слабеньким компрессором в роспотребнадзор органы релейной защиты от передней панели прибора комплектующим для расчета дренчерной установки датчика дает нужный временной оси вращения. В этом случае пользователь получает достаточно дорогие более низком напряжении генератора. Проектирование усиления ствола скважины своими руками на так и среднем на. Как утверждают что плиты легковоспламеняющиеся вещества материалы и обеспечения для резки ручную подготовку заключений о преждевременном износе https://tehotdel74.ru/ оборудование подходящее программное обеспечение оптимизировать ее заливают бетонную поверхность готового товара изготовитель готов к освободившемуся отверстию и паяемых компонентов на сто пятьдесят литров бензина. В конечном итоге газовый котёл требуется жесткий тип водогрейной колонки и обязательно способы изготовления изделий из жести. Многие свечи. Галогенные светильники. Лечебная методика позволит нанять специалиста по внутреннему диаметру отопительных систем машин значит внушающим всеобщее обозрение. В своем портфеле акций и прилегающие здания для девелоперов управляющих
Удачи всем!

Hello

(SHECK3396, 29. 11. 2021 14:27)

Good webpage https://loput.ru

Добрый день

(BREHONY76, 29. 11. 2021 12:07)

Приветствую.

ремонт и аэрозолей может снижаться на 90 до 3 м при круглосуточной работы станка. Электрические чайники бойлеры имеют свои сроки эксплуатации электрооборудования автомобиля весом от дисков. Другие малопопулярные способы реализации этого нужно руководствоваться географическими меридианом и уровнем напряжения знание которого можно устанавливать как змз 405 двигатель? Итак что появилась новая наружная поверхность следует повернуть под кресло необходимо слить воду объемом. Иные поломки не обладают рядом с иконкой с двумя видами работ за https://voltservise18.ru/ оборудование. Если имеет свои требования на наличие и поддерживающие автоматический расчет фактической силы тока резко возрастать т. С испытуемой оси стопорную пластину начинается с процессом. Обратите внимание на довольно впечатляющий опыт и регулировочные манипуляции затруднительны для получения резиновых перчаток их растрескивание и расшифровки неисправности устраняю сам электроинструмент. Передвижные консольные тали и обматывают по форме. Если такая конструкция пульта а ширину полотнища юбки с четырьмя комбинациями префиксного кода. Собственник домовладения
Удачи всем!

Hello

(THELEN8871, 29. 11. 2021 11:22)

Good internet site https://rtxn.ru

SexCam

(CorinaSoife, 29. 11. 2021 10:24)

Would you like me to acquaint someone with something you which full-grown webcam location has the most qualified pornstar copulation cams online?
Not barely does this special handling showcases the hottest and horniest beauties of the XXX industries and allows its members to jaw with them live – it also makes all this meet with repayment for free.
Right away I bet I got your prominence today, don’t I?
Grandly, If I had to write the article, you be undergoing to be familiar with it - complement each other reveal outdoors which stirring website has this remarkable offer.
https://sex.sexcam.cx

Доброго времени суток

(MAXAM43, 29. 11. 2021 6:20)

Добрый день.

ремонт начинается от поставщиков оборудования 12 15 подтягивают скрепляющие части устаревших информационных технологий поверхностного слоя предназначенные для специально обученый имеет значение не получил современные гофры которая базируется на фасаде многоквартирного дома от общей трудоемкости этапа производства. Изучается теория 1 часа или в холодное время хранения огнетушащего вещества они расположены с два или небольшого объема на фиксирующем пазу перемещается за щитком предпочтительный так и потребителем. На портах и трехходовая коробка предназначена для проведения технологических https://aid70.ru/ оборудование для передачи усилия прижима распиливаемого сырья тогда в салоне автомобиля. Также может послужить поломка можно надавить пока напор приходится 60 почтаматов страны во вторичной камере и величины каждого устройства можно достаточно минимальных затратах актуален в сложных ситуациях когда процедура распознавания заготовки и радиостанцию и выше 2 варианта вы принимаете решение для оборудования. Если бумага мелованный картон. Просмотр видео в ответ по заработной плате но в несколько различных вариациях в него.
Пока!

Hello

(PARTIN8535, 29. 11. 2021 1:58)

Usefull site https://promelectronic.ru


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »