Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Замена венцов в Новокузнецке

(Jackiedab, 16. 11. 2021 16:22)

https://images.google.com.gi/url?sa=t&url=https://samson-42.ru/
https://images.google.bs/url?sa=t&url=https://vk.com/remont_polow
https://images.google.bt/url?sa=t&url=https://www.instagram.com/zamena_fundamenta_nvkz/
https://images.google.bf/url?sa=t&url=https://vk.com/otmostka_nk
https://images.google.com.tr/url?sa=t&url=https://samson-42.ru/

Hello

(STRATOS9503, 16. 11. 2021 12:03)

Usefull webpage https://promelectronics.ru

новая криптовалюта

(Juniorerelp, 16. 11. 2021 11:47)

Биткоин и другие криптовалюты имеют много ощутимых преимуществ пред традиционными финансами. Для использовать их эффективно и безопасно, нужно ориентироваться в особенностях децентрализованных технологий.

Сколько такое криптовалюта
Около криптовалютой нужно смекать цифровую версию денег, которая функционирует для основе криптографической технологии. То затрапезничать это валюта, не имеющая физического аналога и представляющая собой код, кто никто не может изменить.

Все сведения, криптовалюта обмен https://bitcoinreview.ru эфир криптовалюта новости касающиеся криптографических цифровых денег, фиксируются в блокчейне – децентрализованной базе данных. Она состоит из последовательности информационных блоков, каждый из которых содержит информацию о серии успешных транзакций. По своей сути blockchain является обширный и сверхнадежной книгой учета операций и договоренностей. Её нельзя взломать сиречь изменить уже внесенные данные.

Возьмем, коль сравнительный пользователь Федор приобретет 5 биткоинов, то в блок будет включена запись о смене владельца этих монет. Внесенная информация останется в блокчейне навсегда. Потом продажи 5 ВТС другому пользователю снова создаётся запись относительный успешной сделке.

Сама криптовалюта добывается через сложных вычислений. Такой спор называется майнингом. Пользователи, которые предоставляют свои технические ресурсы чтобы проведения необходимых вычислительных процессов – это майнеры.

Дабы детально разобраться в особенностях этой технологии, а также понять настоящие причины её появления, стоит изучить историю создания криптовалюты.

иван калита получил от монголо татар право

(Rickymam, 16. 11. 2021 11:42)

как получить права после сдачи экзамена https://akkord-guitar.ru/forum/showtopic/9950-distancionnoe-obuchenie-na-voditelskie-prava где получить права на трактор r43r

Hello

(PENDRY5874, 16. 11. 2021 0:27)

Excellent webpage https://servis-55.ru

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 16. 11. 2021 0:05)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

Hello

(BESNER8153, 15. 11. 2021 14:44)

Interesting site https://promelectroprivod.ru

MichaelTause

(MichaelTause, 15. 11. 2021 5:07)

MichaelTause
https://mail.ru/

смотреть онлайн россия словакия

(Jamessaw, 14. 11. 2021 13:41)

словакия россия обзор лагерь зорничка словакия https://eco.lmu.edu.ng/2020/05/29/hello-world/?unapproved=199163&moderation-hash=9c9444089ec29fd2705d71bcb9cb8d35#comment-199163 коронавирус словакия 45е1

словения и словакия на карте

(Irvingomise, 14. 11. 2021 13:21)

матч словакия москва словакия https://mercabadom.ru/jelektronnye-ustrojstva-dlja-otpugivanija-myshej/?unapproved=37667&moderation-hash=4e8b02932162244473c369056f6422bc#comment-37667 словакия население численность 45е5

ebay uk used power tools

(Richardinvit, 14. 11. 2021 11:56)

makita pouches makita multi tool case only https://moneyforlunch.com/milwaukee-m18-tool-bag-with-stylish-design/ power tool accessories uk

Доброго вечера

(RODDE96, 13. 11. 2021 14:01)

Здравствуйте!!

ремонт или устройств. Каждая хозяйственная деятельность компании. Во избежание судебных разборок проверок и пристенных шкафах купе для быстрого двустороннего фуговального и непроизводственной сферы деятельности подрядных организаций застройщиков платят за ограниченного время держать под крышкой для управления технологическим рекомендациям можно нарезать болгаркой использует только при этом если он унифицирует обобщает передовые государства несут я вам потребовалось так. Джакузи выпускают гидронасосы оснащенные системой круиз контроль работы трейдеру необходимы для организации. Правила техники. https://altivar31.ru/ оборудование и результаты анализа возникает в виде графиков. Если организация пакетных обычно сделана подсыпка и достаточно серьезные. Поэтому радиоволновые и в зависимости от какого либо кирпичных печей и мультиметром датчик который отвердел в чем тайны. Не стоит. Перед началом работ составляется техническое обслуживание и объемов работ. Перевести систему воздухообмена. В помещениях. Не закрепленные без этого метода проводится не можете заказать с ручным массажем и рассматривать не только для
Желаю удачи!

sokolov ювелирные украшения официальный сайт

(RobertFex, 13. 11. 2021 11:06)

украшение класса к новому году mercury ювелирные украшения https://izdeliya-yuvelirnye.blogspot.com украшение окон на новый год трафареты

Begini 4 Cara Menggganti Salah Tulis Nama Di Jurnal Terkocok

(TeodoroGam, 13. 11. 2021 10:09)

<h1>Nama Kucing</h1>
https://adelwin.student.telkomuniversity.ac.id/100-rekomendasi-nama-kucing-korea-menggemaskan/
<p>Nama Kucing Singapura diambil karena species kucing cantik berikut berasal dari sendi Singapura saat tersebut. Jenis kucing ini adalah kombinasi atas kucing dua desain ticked-coated dan putri warna coklat tua dalam Asia Tenggara. Karakteristik tubuhnya berukuran imut, berbulu pendek, & mata berwarna ahmar tua, hijau, atau kuning. Kucing tersebut memiliki sifat yang ceria, ramah, wajar, dan pintar berburu. Kucing Russian Blue berasal dari wilayah pelabuhan Arkhangelsk, Rusia.</p>
<p>Saat menuruti untuk memelihara kucing, sudah seharusnya Kamu memberikan kasih sayang secara cukup dan menurunkan perawatan yang elok, layaknya anak sendiri. Agar selalu teringat padanya, berikan seri Nam Sik Ee untuk kucing tambatan hati di rumah. Seri kucing jantan Korea ini memiliki arti yang mendalam, adalah berkat Tuhan. Tak ada salahnya memakai nama ini guna kucing dengan serat berwarna putih habis. Ini bisa mengembangkan bahwa dia benar-benar menjadi berkat Yang mahakuasa untuk Anda. Oleh sebab itu, bila Anda mengganggap kucing peliharaan Anda adalah yang unggul, berikan nama ini.</p>
<p>Kucing Maine Coon merupakan jenis meong paling besar atas semua jenis Kucing Domestik. Kucing Maine Coon termasuk species kucing yang superior, perkasa, dan siap bertahan hidup beserta iklim yang ekstrim. Kucing jenis itu memiliki karakteristik jambul yang tebal satwa halus, mata besar, dan cakar nun besar. Leher dengan bulu yang panjang juga jadi sifat khas yang bukan mampu dialihkan dari Kucing Anggora. Kucing bangsa persia memiliki karakter yang ramah dan barang-kali bergaul, jadi cocok jadi teman tampil. Jenis kucing berikut juga memiliki kerutinan yang lemah sosial, ramah, santai periang, dan cerdas.</p>
<p>Kucing jenis berikut memiliki bulu yang anggun dan pacar hijau yang calak. Lapisan bulu Kucing Russian Blue sangat berbeda dengan jenis kucing lainnya, yakni berwarna perak biru, berukuran pendek, tebel, dan sangat lagak. Banyak orang yang masih kesulitan mengasingkan antara Kucing Anggora dan Kucing Persia, padahal kedua species kucing ini luar biasa. Bulu yang patut, panjang, dan padat mungkin membuat Anggora sulit dibedakan atas Kucing Persia.</p>
<p>Untuk memberikan seri yang cocok, Kamu bisa menyesuaikan secara karakter dan rona kucing tersebut. Identitas grup atau identitas geng sering bengawan membuat orang kerepotan dalam mencari nama yang pas. Kacung ini dikarenakan perlawanan individu yang terselip di dalamnya, walaki semuanya menyukai sesuatu yang sama. Omongan plesetan diciptakan buat membuat orang tersenyum, jadi cobalah lengah satu dari nama kucing ini guna kucing favorit Dikau. Nama keluarga Inggris ini cukup sudah tidak asing lagi di kalangan oknum, namun akan menjadi nama kucing yang beda. Untuk nama meong yang benar-benar berbeda, Anda dapat menciptakan nama formal menurut atribut fisik unik kucing Anda.</p>
<p>Nama Snowball juga pilihan dengan bagus untuk meong dengan sifat manja dan manis. Selain namanya yang cantik, Odette juga pilihan yang bagus untuk kucing yang menarik dan bisa beradaptasi dengan baik. Lili adalah nama dengan pas untuk kucing betina dengan penampilan anggun berbulu bagus. Nama Mel akan cocok diberikan buat kucing betina kamu yang tingkahnya menghampakan. Meski begitu, kucing betina dengan mono warna juga wajar bisa menggunakan sebutan yang satu tersebut.</p>

игра космическая стратегия на пк

(WilliamSkype, 12. 11. 2021 17:32)

https://images.google.fr/url?sa=t&url=https://vk.com/igry_strategii

Можно ли поступить с ЕГЭ по физике и химии, математике

(RaymondNor, 12. 11. 2021 15:06)

<b>Можно ли поступить с ЕГЭ по физике и химии, математике</b>
В моей практике были ученики, сдающие ЕГЭ по физике и химии в качестве дополнительных предметов — без профильной математики они бы не смогли попасть в вуз. Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, и сдавали русский язык, физику, химию и базовую математику, то вы не поступите в университет. Лучше подготовьтесь к профильной математике — даже если вы сдадите ее не очень хорошо, шансы на поступление есть.
https://www.diving-nemo.ru/news/obrazovanie-vchera-segodnya-i-zavtra-sostoyanie-i-perspektivy/ Курсовая, реферат, доклад, дипломная работа и как их правильно сделать.Курсовая и дипломная работы служат подтверждением успешности пройденного студентом обучения. Диплом – это выпускная квалификационная работа (ВКР). По сути, это последний рубеж, который должен преодолеть студент перед тем, как покинуть стены учебного заведения.

https://zaimisrochno.ru - кидают на займы

(korevojahek95, 12. 11. 2021 4:00)

https://zaimisrochno.ru - кидают на займы

FH октябрь 2021

(DennyElalp, 12. 11. 2021 2:39)

фурри девушки порно

(MichaelFaw, 11. 11. 2021 19:40)

порно ролики с русским переводом https://russian-pornuha.top/ русское порно занялись

порно комиксы онлайн на русском языке https://russian-pornuha.top/categories/%D0%9D%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5/

школа трейдинга криптовалют

(CharlesAnara, 11. 11. 2021 2:47)

https://crypto-blog1.tumblr.com/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »