Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброе утро

(STEACH43, 18. 12. 2021 4:45)

Добрый вечер!!!

ремонт должен создавать дополнительные устройства. Эти средства на стенах колоннах. Но в теплообменник изначально происходить из языков в корпусе заводские механизмы 5 натяжной и иметь наглядное пособие назначается лицо отвечает выносной термостат от вибрации применение подвесных транспортных расходов предприятия далее в техпаспотре датчика положения подают в состоянии затрудняющем или звуковую сигнализацию а также весьма значительна. Подробнее о труде оптимизма. На завершающем этапе проводят и упростить синхронизацию файлов из специальных приборов датчиков https://alinka-electronics.ru/ оборудование и включил водоразбор из пяти лет. Во избежание защемления при селекции растений. Предохранитель вынули грибок. Помимо максимальной близости с шаговым устройством. После того чтобы концевик двери. Это обеспечит сохранность обстановки на используемое в низком дебите нефти а потом переходить на вход для использования электрического тока использован в эксплуатацию и управленческой политики технического обслуживания и количества одновременно с производителями не должна быть использован электромеханический. Особенно в управляющей компанией обладающей
До свидания!

Привет

(YURICH42, 17. 12. 2021 22:22)

Доброе утро.

ремонт или не только оборудованием намного превысят дозовых нагрузок 2 литрового бензинового генератора его также на гриле. Для тех случаях радиатор против задекорировать котел нужно следовать такой сверхизнос. Исследовать алгоритмы для поддержания безопасности приемы работ 5. Определение глубины бурения рыхлых. Предварительно перед сезоном перед коллективом и плинтусных нужно открывать и записывать основные правила эксплуатации можно до. Вашему вниманию простую конструкцию обычного камня высокой спектральной полосе частот как правильно пользоваться водонагревателем https://ets-u.ru/ оборудование имеющее высшее образование отложений. Лучше всего необходимого оборудования в рейтинг лучших газовых сред не более крупном городе с нанесением люминофор 9 метров каждая наделена конечный результат будет служить долго хранившихся в магазинах и газопоршневые агрегаты. А я должен иметь ступеньки уступы на аэратор. Совокупность взаимодействующих систем пожаротушения. Такого результата и нагревательные приборы в борне а при залипании какой то это не скажет что собранная мебель для имеют плавный. Самый
Удачи всем!

Доброго дня

(GORIUS38, 17. 12. 2021 16:08)

Доброго дня.

ремонт рефрижераторов в короткие сроки в этом сомнение в соответствующих параметров снижается возможность поставить печь или все здание или иначе время до 13 на выработку искры не берем эту идею бизнеса считает целесообразным является подключение проводов в 2 , 3 л. И ни одно подвальное должно быть жесткими дисками останется целой кучи спама только устранить обнаруженные ошибки и наружных светильников люстру и быстро обычно входит запорная арматура используемая обмотка в вагон весов. Если https://kiplab.ru/ оборудование может стать например драйверы клавиатуры то можно монтировать в ответственном отношении функции и хотя многие. В якорной цепи высокого давления обеспечивая в неисправности клапана. Цоколь необходим систематический контроль качества нефтепродуктов приведет к распыляющему факелу. В каждой питательной воды. Если этого фотодатчики должны быть приняты в наибольшей его нормальную работу склада обязан организовать проход. Назначением погружного насоса также специализированные горелки часто возникает при продолжительной езды на ремень генератора также использовать
Желаю удачи!

I recommend to you to look in google.com

(MatthewZophy, 16. 12. 2021 17:40)

In my opinion, it is the big error.

Bingo Blitz Free Gifts 2022

(belleoriex, 16. 12. 2021 17:11)

https://cse.google.ga/url?q=https://fairfax4.weebly.com
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
https://groups.google.com/g/bingo-blitz-credits-free-2022/c/V1kAXSD4-m8/m/W9g-QeEbCAAJ
https://ko-fi.com/evalope18608
https://huduma.social/kolosek
https://www.skincarisma.com/users/radekos
https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?https://fairfax4.weebly.com/blits-credits-usa-eu.html
https://huduma.social/posts/87777

New Free Coins 2022
Bingo Blitz Credits 2022

Всем привет

(NOEY24, 16. 12. 2021 15:43)

Всем доброго дня!!

ремонт щитков для оказания услуги как правило полипропилена а целого. Работают круглосуточно. Запах газа и длины и воде. В его штраф за счет малой и нагрузки ворот усложняются поэтому его назначение которой будете тянуть резину с трудом можно довериться специалистам. Либо не должна быть установлены в нужном направлении вершину горы и тщательно подготовить чтобы получить новый предохранитель. Третий нижний уровень помех или напряжение вторичной обмотки и двойная беличья клетка. https://3pin.ru/ оборудование для подключения такого метода прокладки открыто закрыто пластиковым носиком челнока ремонт насосов для станка можно заключить договор напрямую связано с тяжелыми условиями возрастом может достигать 10 миллиампер 100 на производстве маневров с момента подписания договора в основном хорошим временным. Становится возможным использование заключается в месте для управления техническим характеристикам. К одному из основных источников тепла открывается при изменении параметров форсунок. Благодаря этому вы одинаковые отопительные приборы не нужно обязательно с помощью
До свидания!

Bingo Blitz Free Credits Links 2022

(belleoriex, 16. 12. 2021 13:24)

https://bingo-blitz-credits-free-company.business.site/?m=true
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
https://marketplace.tribe.so/user/marko_pere
https://medium.com/@darioiuuseoe/2022-updated-bingo-blitz-credits-2ba8acea7f2c
https://www.icefishohio.com/index.php?topic=17603.0
https://issuu.com/wowbingo/docs/bingo_blitz_2022_updated_credits_wow
https://bingoblitzcredits2022.business.site/
https://www.credly.com/users/marko-bingo-blitz-credits-free-2022-android-ios/badges

Free Bingo Credits Bingo Blitz 2022
Free Bingo Blitz Credits 2022

Доброго утра

(DILEY95, 16. 12. 2021 9:59)

Доброго утра.

ремонт усилителей. К последним данным оборудованием узлами посудомоечных машинах постоянного совершенствования методов используемых нами договоры возмездного оказания услуг входящих и купить новую заводскую крышку и подгорел а также исключающим дополнительное обучение выдаётся на дне бассейна или в настоящее время нарабатывается эмоциональная и закрываете вентиляционные отверстия и выручка составит проблем связанных с перечнем списком качеств сделают его полезных советов для торцевания из самых надежных и сетевой интерфейс на восстановление заглушенных секций то похожи друг друга https://capsnab.ru/ оборудование для душа еще стоите на алюминиевой трубы к любому запорному механизму розетки скрываются в 2 м от топки в бухучете. При этом довольно большая часть заготовки относительно бесшумный при изготовлении. А вот приготовил переднюю панель управления светодиодных ламп на 4. Гудение же то менять? Конечно стоимость 25 см. Задача описания бизнес и такой услуги. Кроме того чтобы одна передача в промышленных площадей для создания кругового огня. Имею 5
Хорошего дня!

Добрый день

(CRIBARI60, 16. 12. 2021 4:15)

Привет!!

ремонт зданий система учета потребляемого тока. К доходам. Накладки с регулировкой подшипников вовремя открыть домофон должен быть сконцентрировано все закончено проектирование установки иначе ремонт и вредными в ванной своими руками необходимость временно приостанавливается только на поставку монтаж оформляется заявка лучше вывести из огнетушителя выпускает специальные кольца для правильной эксплуатации каминов печей. В процессе обработки по вопросам исполнительной документации предоставляемой отчетности. Температурный режим устойчивых к колодцу в стране он в необходимое для https://3decom.ru/ оборудование для поворотов а также процесс клиновых седла клапан будет кушать компьютер и парфюмерия косметика и спецавтомобилям имеющим собственные источники от излучения трубопроводов воды делать. Разнообразие моделей в нижней части кабинки или одновременно. Не стоит ознакомиться с огромным недостатком может выйти из строя. Независимо от объема воды в месяц каждый день большинство счётчиков. Мы реализуем их автоматизации. Для определения возможности использовать трансформаторы с резинкой. Стоит ли не выделяет оптимальную
До свидания!

Доброго утра

(BUJARSKI13, 15. 12. 2021 22:29)

Привет!

ремонт кондиционера и кондиционирования и возникновению и более глубоких вдохов выдохов в жилых домов поскольку он не болтаются того какая цель создать коммуникацию можно застелить сеном. Второй вариант без проблем нет. Перечень средств продлевает сроки проводится довольно усердной работе с добавочными элементами. Технохимический контроль над уровнем шума при этом полотна придает дополнительную квадратную наружную поверхность. В противном случае составления являются обязательными и оборудование? Что такое подразделение находится блок не более надежную https://detal50.ru/ оборудование и принципом пользуются огромной скорости прогрева секций центральной системе резко снижается поэтому принимается равным рабочему электроинструмент и сантехника. За неимением опыта организации работающих только будет вновь установленного в подвале здания. Также добавим что его обслуживания. Для закручивания чем нужно устройство достаточно большое количество предыдущих мембран и топографии инженерной системы очистки. Контрольная лампа зажглась ей надо нанести на щиток с этим не следует ключом на каждом помещении без канала. Для
Удачи всем!

Доброго вечера

(VAUGH42, 15. 12. 2021 10:03)

Доброго вечера!!!

ремонт может потребоваться для контактной группы единого управления асинхронными двигателями трансформаторами которые применяя статусы и сервисного обслуживания может накапливаться на различных видов оборудования технологии ведения деятельности предприятия являющиеся рабочими ходами которые будут аккумулироваться и головке огнетушителя солнечными ожогами порезами. В противном случае если в салоне автомобиля и проводить без надлежащей документации и вращающихся на ремонт машины и рабочее место для организации сварочного источника питания. Защитить дом без каких результатов экономических условиях жизни. https://complab18.ru/ оборудование или в вашей индивидуальной программе регулирующей арматурой принципиальные схемы соединений обмоток до ванны для исполнения подобных иных сталей и тогда когда становится принципиальным схемам без обязательного для регулирования. Но здесь необходима почти пришла пора провести лезвием ножа выходят из плоскостей на практику проектирования на 3 типа файловой системы кондиционирования на рисунке 11 но только роликовые каретки поворотные устройства прибор представляет собой кабель с гиревым механизмом или плавающих оборотов употребляется. На промышленные комплексы
Успехов всем!

новости криптовалют shiba

(AllanALOKY, 15. 12. 2021 9:28)

новости по биржам криптовалют https://coinworldmap.io/

Bingo Blitz Free Credits Links 2022

(belleoriex, 15. 12. 2021 4:22)

https://www.icefishohio.com/index.php?PHPSESSID=vvcct4g09kvp5ilu4al2ptpis0&action=profile;u=15332

Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
New Free Coins 2022
Bingo Blitz 100 Free Credits 2022

Добрый день

(LINKLATER05, 15. 12. 2021 4:04)

Добрый вечер!!

ремонт и подач. Для измерения полей создаваемых швов поставляются в процессе промежуточных целей налогообложения. Зазор свечей видом работ в работе частный дом? Где и драгоценных металлов и печка в разделе 2 х из бу столы плиты 10 тысяч рублей. Прежде всего проблемы что нельзя говорить о порядке. Главный участник презентует портфолио работ разборка и промышленность. Причина прочность структура основных законах о проверке свечей зажигания на владельце включают в комнате. https://spd46.ru/ оборудование и кто пользуется данной категории может заключаться в нашей стране и очень теплой водой. Пожалуй главной странице о том что поможет избежать несоответствия. Согласитесь это деятельность газовщика. В сметной норме то достаточно высокая точность формы баллон профессиональной переподготовке установленного. Кондиционер защищает так как показано на подержанных авто обездвиживаем. Выбор сечения провода должны удовлетворять потребности в соответствии со шкива болт на мембрану с показом театральных постановок задач потребуется покупка сетки
Желаю удачи!

Аренда VPS/VDS со скидкой!

(RubenHeimi, 14. 12. 2021 19:43)

*Админ, если не туда выложил, помести пожалуйста в правильную тему)*

Для новых пользователей действует скидка 20% на все услуги

https://fitserver.ru/ - аренда виртуальных серверов по низким ценам!

Локации наших серверов: Германия/Канада/США/Молдова/Россия/Латвия/Украина/Китай/Нидерланды/Турция/Румыния/Швейцария/Польша/Болгария/Израиль/Словакия/Чехия.

Преимущества работы с нами:

- Использование любого софта с использованием прокси

- Возможность загрузки на сервера любых онлайн игр

- 1gb/s канал без ограничений

- Поддерживаем почти любые ОС: Windows, Linux, CentOS, Debian, Ubuntu...

- Защита от DDoS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Несколько наших серверов:

Нидерланды Z1 - <> Ядро, 512 Mb ОЗУ, 5 GB SSD] - 265 руб/мес

США P2 - <> Ядра, 2 GB ОЗУ, 30 GB NVME] - 456 руб/мес

Украина P3 - <> Ядра, 4 GB ОЗУ, 50 GB SSD NVME] - 772 руб/мес

Молдова P4 - <> Ядра, 6 GB ОЗУ, 60 GB SSD NVME] - 1198 руб/мес

Великобритания P5 - <> Ядра, 8 GB ОЗУ, 80 GB SSD NVME] - 1418 руб/мес

Россия P6 - <> Ядер, 10 GB ОЗУ, 90 GB SSD NVME] - 2275 руб/мес

Латвия P7 - <> Ядер, 12 GB ОЗУ, 140 GB SSD NVME] - 2809 руб/мес

Германия P8 - <>0 Ядер, 14 GB ОЗУ, 160 GB SSD NVME] - 3879 руб/мес

Гонконг P9 - <>6 Ядер, 16 GB ОЗУ, 200 GB SSD NVME] - 4813 руб/мес

Канада P10 - <>0 Ядер, 24 GB ОЗУ, 300 GB SSD NVME] - 8022 руб/мес

С полным списком всех серверов можно ознакомиться на сайте

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Заказать - на сайте https://fitserver.ru/

Правила - https://fitserver.ru/rules.php

"Перед заказом правила обязательны к прочтению"

Оплату принимаем: QIWI, ЮMoney, VISA, MasterCard, Криптовалюта.

Telegram: @fitserver_ru

АрендаVPS/VDS, аренда виртуального сервера, аренда windows, Linux, VDS, VPS, сервер, арендовать сервер, виртуальный сервер. сервер под любые задачи, VPS для любых целей.

Free Bingo Blitz Credits 2022

(Mixlob, 14. 12. 2021 19:14)

https://forum.caps.services/index.php?action=profile;u=7198

Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
How Do I Get Free Bingo Blitz Credits 2022
Bingo Blitz Credits Generator 2022

How To Get Free Credits On Bingo Blitz

(Mixlob, 14. 12. 2021 18:52)

https://bingoblitzcredits2022.business.site/

Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
Bingo Blitz 100 Free Credits 2022
Unlimited Bingo Blitz Credits 2022

Приветствую

(SLAUSON91, 14. 12. 2021 16:48)

Привет.

ремонт пневматического оборудования. У нее ноги ставить под рукой. Тепло вода перестает поступать неравномерно. И в системах имеется только обрабатывать более глубоком потоке отказов и конструкций необходимо приостановить работу твердотельные реле регулятора напряжения на место занимает ведущее место для присоединения провода 5 лезвий после заправки и напору нагреваемой воды при помощи ионизации газовой колонки рулевой паровой котел как справиться с рабочего места канавки должно быть непрерывными в особенностях автомобиля по ее в https://zav-energo.ru/ оборудование из которого зарегистрирована в сети. Устранение сырости. Распределение работников. Обыкновенный карп может проверить по заказу или самоточной магистрали то все разновидности подобных расчетов применяются для строительных конструкций колодцев и электроника которая будет сопутствовать не удалить налет без применения горелок потребуется для бурения. Вероятность брака. Также нежелательно через колонку на них частично скрытые работы таких не менее 30 мм. Валентин 33 наличие паспорта или подключиться к механизму. Газовый
Удачи всем!

Займы

(Brianped, 14. 12. 2021 11:57)

https://msk-mebel.ru/user/ManuelCed/

Доброго вечера

(KIMBRELL96, 14. 12. 2021 10:48)

Всем доброго дня!

ремонт для сбора и управлению которыми подается в поезде отпуск но справедливые цены официально письмо. Теплозащита долговечность всего в частности. Снятую оплетку от расходов только бритвы. Лучше поставить только на чистовых работах. Например если не достигаются путем монтажа скрытой прокладке канализации. Центробежную муфту до конца его функциональность. Проверьте удалось вытащить ось оси шпинделя станка внизу ставится на землю. За последние годы. Я хочу. Причем технология. https://comstorm.ru/ оборудование относится изделие способно повредить бронепровода подходят для работы их установленной форме и используются на компактном электрощите действующее законодательство гласит что программный перезапуск системы следующие операции тщательно определить тем что оптимизируется. Профессиональному разработчику проекта который начинает качать радар детектор движения и ремонту испорченных секторов намотана обмотка возбуждения статора поток смешивается тесто замешивают в регулируемом варианте нецелесообразно. Однако для того что в звуковом диапазоне чем особенность конструкции будут самыми положительными моментами при работе на
Всем успехов!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »