Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Last Night in Soho Movie Free Online 2021 REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(Nelsonbab, 31. 10. 2021 18:48)

A Noite Passada em Soho assistir filme online 2021
https://www.bitchute.com/video/wRH9RGi3N75Q/
https://www.deviantart.com/pikarevaleksandr55/art/A-Noite-Passada-em-Soho-assistir-filme-online-2021-896428091
https://medium.com/@pikarevaleksandr55/hd-a-noite-passada-em-soho-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-83f937f243fa
https://anoitepassadaemsoho.tumblr.com/post/666474861777108992/a-noite-passada-em-soho-assistir-online-gr%C3%A1tis
https://groups.google.com/g/a-noite-passada-em-soho-ver-filme-online-completo-dublado/c/nUc9dPNswfg

Ver Ultima noche en el Soho pelicula online
https://groups.google.com/g/ltima-noche-en-el-soho-ver-pelicula-online-completas-gratis/c/PHvU4YpLe_g
https://www.bitchute.com/video/qIlX3kmHCdOp/
https://www.deviantart.com/kalinicenkoruslan0/art/Ver-Ultima-noche-en-el-Soho-pelicula-online-896430311
https://medium.com/@kalinicenkoruslan0/hd-%C3%BAltima-noche-en-el-soho-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-568c9948c4cf
https://ultimanocheenelsohoveronline.tumblr.com/post/666477025527250944/%C3%BAltima-noche-en-el-soho-pelicula-ver-completas-en

Ultima notte a Soho film streaming ita completo HD
https://groups.google.com/g/ultima-notte-a-soho-film-streaming-completo-italiano/c/XLsx3wOyycI
https://www.bitchute.com/video/dkgnmXXlZJsb/
https://www.deviantart.com/curovsemen22/art/Ultima-notte-a-Soho-film-streaming-ita-completo-HD-896439754
https://medium.com/@curovsemen22/streaming-ita-ultima-notte-a-soho-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-e860f9aada08
https://ultimanotteasohostreamingita.tumblr.com/post/666484774746062848/ultima-notte-a-soho-film-completo-streaming

Last Night in Soho streaming film francais 2021
https://www.bitchute.com/video/aBG5mtZIfFzI/
https://www.deviantart.com/andrejplatonov939/art/Last-Night-in-Soho-streaming-film-francais-2021-896442572
https://groups.google.com/g/last-night-in-soho-film-streaming-hd-vf-regarder-online/c/Qksg9XwMcjY
https://medium.com/@andrejplatonov939/hd-last-night-in-soho-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-1672bd4d75fe
https://lastnightinsohostreamingvf.tumblr.com/post/666486914985148417/last-night

Last Night In Soho Stream Deutsch Film Ganzer 2021
https://www.bitchute.com/video/rGFOZa2zQ8xg/
https://www.deviantart.com/piskuni582/art/Last-Night-In-Soho-Stream-Deutsch-Film-Ganzer-2021-896447346
https://groups.google.com/g/last-night-in-soho-ganzer-film-deutsch-kostenlos-stream-online/c/9KYd3cy5JI4
https://medium.com/@piskuni582/stream-hd-last-night-in-soho-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-fa695e010445
https://lastnightinsohostreamfilm.tumblr.com/post/666490389394604032/last-night-in-soho-stream-deutsch-film-ganzer

платная психиатрическая клиника

(TerryAlura, 31. 10. 2021 14:59)

Психиатр — это врач, окончивший медицинский ВУЗ (6 лет), получивший диплом, а после кроме отучившийся в интернатуре (1 год) или ординатуре (2 возраст) по специальности «психиатрия». В идеале, затем 4-5 лет обучения посещавший профильный студенческий круг по психиатрии, где он узнает о патологии психики больше, и, перед присмотром старших товарищей с кафедры, может собеседовать с пациентами. В итоге, начав мучиться, психиатр уже может при беседе отличать норму через патологии, различных грубых расстройств психики и распределять специальные таблетки. Буде попались хорошие учителя для кафедре, может даже работать с бредовыми суждениями пациента, помогая ему адаптироваться в обществе. Подобные навыки неоднократно пригождаются разным медучреждениям, где глотать медкомисии, для за короткое век беседы запоминать что-то неладное и послать человека на дополнительное психологическое обследование.
Психолог — муж, отучившийся https://psy-klinika.ru/services/psihiatriya/lechenie_bolezni_altsgejmera.html в любом аккредитованном ВУЗе, где теснить разделение «психология» (5 лет), написавший и сдавший дипломную работу и получивший заветный диплом. Помогать людям он может с через беседы, построенной специальным образом. Сызнова же, ради настоящей работы с людьми, такой психолог вынужден обладать чтобы желание простой испытание консультирования клиентов перед присмотром опытного психолога, а самое главное, — испытание личной терапии, если начинающий психолог разбирается со своими проблемами с через более опытного специалиста. Если этого не произошло, незадачливый психолог может пребывать опасен, в первую очередь сам чтобы себя. То, что он услышит от клиента, может смущать, погрузить в глубокие неприятные переживания, вызвать агрессию и кладезь чего еще. Ради того, дабы справиться с этим придется потратить уже гораздо больше усилий. И, главное, он может, не контролируя своих эмоций и речи, навредить тому, кому помогает. Только вы понимаете, «курсы психологов» на коленке, изза пару месяцев, через гуру психологии, в интернете и пр., увы, не прокатят. Тем более, ежели смертный работал инженером разве кем-то вторично, разочаровался в своей профессии и решил что психология — это самое то) Психотерапевт — это фельдшер, имеющий квалификацию психиатра и прошедший дополнительное постдипломное фабрикация по специальности «психотерапия», не менее 560 часов. Т.е. такое воспитание может продолжаться через 6 накануне 10 месяцев и больше. Коме того, который он пишет и защищает диплом по психотерапии, он также обязан, сиречь и психолог, совмещать простой эксперимент работы с людьми и испытание личной терапии. Толстый психотерапевт может благопоспешать людям, также, подобно и психолог, беседуя с ними + в некоторых случаях может назначить нужные лекарства (например, около долгий депресии).
В нашей нескучной стране, частенько позволительно услышать, сколько терапевт, иначе чаще — невролог назначает пациенту антидепрессанты. Тут-то начинается самое интересное... Во-первых, невролог, сообразно своему профилю, должен целить заболевания периферической и центральной нервной системы, но казаться не психики. Во-вторых, он принужден чтобы этого пройти хоть желание одинокий серьезный курс обучения сообразно психофармакологии.
И напоследок, он принужден, назначая https://psy-klinika.ru/services/ekstrennaya_pomoshch/vyezd_psikhiatra_na_dom_psikhoterapevticheskaya_pomoshch.html специальные препараты, уметь узнавать ту же депрессию через депрессивной фазы серьезных психических расстройств. Само собой, он должен бомонд и отклонить пациента, о том, что причину той же депресии он не знает, и таблетками может пригасить ее симптомы, но не вылечить. Для практике часто происходит постоянно с точностью прежде наоборот. А те же антидепресанты — далече не игрушка и не безобидные витаминки.

гистология 7722

(Chuckcor, 31. 10. 2021 14:48)

Медицинское диагностическое обстановка – то, без чего сегодня мочь представить современную медицину. Эта категория включает в себя компьютерные и магнитные томографы, рентгенологические сканеры, аппараты для ультразвукового исследования, маммографы и другие умысел аппаратуры.
НАСТУПАЮЩИЙ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аппаратура дабы диагностики – наиболее сложная, высокотехнологичная, интенсивно развивающаяся область медицинской техники. Она предназначена для исследования состояния организма пациента и помогает выбрать дальнейшую лечебную тактику чтобы сохранения здоровья человека.
Классификация медицинского оборудования может продолжаться произведена согласно следующим критериям:
сообразно степени безопасности;
сообразно функциональному назначению.
Соответственно степени безопасности существует 4 класса медицинских изделий:
1 – низкая ступень риска;
2а – средняя степень риска;
2б – повышенная превосходство риска;
3 – высокая вершина риска.
По функциональному назначению его дозволено разбирать с использованием следующих критериев:
расположение воздействия чтобы организм пациента;
длительность исследования;
инвазивность;
источники энергии.
Диагностическое обстановка может помещаться воздействующим или воспринимающим. Воздействующие аппараты получают необходимую информацию о состоянии пациента пропорционально его реакции ради определенное воздействие:
ультразвуковые волны (аппараты УЗИ - представлены в отдельном разделе);
ионизирующее излучение (маммографы, рентгенографы);
электромагнитные и радиоволны (томографы).
Производители медицинской техники стремятся снизить к минимальному уровню воздействующую энергию, https://biovitrum.ru/catalog/analizatory-hb/ чтобы предотвратить любые побочные вредные эффекты для организма пациента и врача. Преимущественно актуальна эта поручение присутствие использовании рентген аппаратов.
Специально разработанное программное обеспечение позволяет производить быть обследовании поиск отклонений сквозь нормы, сокращая период облучения пациента и увеличивая верность диагностирования. Добросовестность наведения и минимальное рассеивание пучка излучения снижает перед минимума облучение других органов, которые не подвергаются обследованию.
Ведущие производители медицинского диагностического оборудования стремятся снизить фазис воздействия своей техники, повышая надевать этом верность и достоверность получаемых данных.
Наша компания сотрудничает с ведущими производителями медицинского оборудования и предлагает безграничный круг современной цифровой диагностической аппаратуры различной ценовой категории, в книга числе компьютерных томографов.
Наши менеджеры готовы предоставить вам самую полную информацию обо всех имеющихся у нас моделях самого разного назначения https://biovitrum.ru/catalog/kriotomiya/mikrotom-kriostat-tissue-tek-cryo3-flex.html Наша общество ввек в курсе появления новых технологий на рынке медицинского оборудования. Коль какой-то нужной модели медицинского оборудования опять отсутствует в нашем каталоге, то мы закажем ее для вас.Кроме продажи медицинского оборудования наша плеяда проводит:
обучение персонала, работающего с этой техникой;
гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования;
консультации сообразно всем вопросам о функциональных возможностях и особенностях имеющегося оборудования.

anime sex

(Ernestinava, 31. 10. 2021 14:30)

sex with dog comic sex https://blog.tunggiay.com/faq-ky-nang-song/ky-nang-dong-cam-va-cach-de-tang-su-dong-cam/78/?unapproved=5273&moderation-hash=f276faeccfe3cb8e344f4381f0e92aa0#comment-5273 sex ????????? ш8ш

комиссионный магазин золотых украшений

(Briancot, 30. 10. 2021 14:13)

Изображение без украшений всегда выглядит незавершённым. Только так легко разрушить всю картинку, когда выбирать их не по стилевому направлению и некстати с образом в целом.

Первое, для сколько стоит обратить почтение, — это форма. Буде в образе преобладают скругленные формы, украшения стоит выбрать тоже миловидные. Если создаёте способ в драматичном стиле, с жёсткими линиями, острыми углами, тут хорошо подойдут украшения-молнии, изделия треугольной, квадратной сиречь прямоугольной формы.

В узких стилистических направлениях, примерно бохо либо рустик, действуют строгие правила. Украшения этих направлений плохо смотрятся с кэжуальными иначе строгими вещами. Бохо — к бохо, рустик — к образам в натуральном стиле. А вот с романтичными образам дозволительно соединять ювелирные изделия с цветочными и резными мотивами.

По ситуации
Уместность, опрятность и ухоженность — три ключевых аспекта самого звёздного образа https://xushobby.com/wooden-toys/what-are-wooden-models/

Именно с помощью аксессуаров дозволительно из маленького чёрного платья, примем, сделать вечерний иначе офисный комплект. Для повседневного стиля идеально подойдут пусеты. А вот вечерним платье станет, коль добавить массивные украшения с драгоценными камнями.
Ровно сделать образ уместным?
Утро: никаких драгоценных камней и массивных украшений. Пусеты, маленькие кулоны.
В офис: самые минималистичные варианты. Колечки, браслеты, часы. Коль дресс-код occasional, то выбираем модные аккуратные украшения, скорее даже бижутерию.

Экопроект BioDeposit

(Dennisaspiz, 29. 10. 2021 18:25)

Без продуктов питания не может обойтись ни один индивид, следовательно фермерство и плантаторство -- занятия, актуальные в любую эпоху и быть любом правительстве. И как и в любом бизнесе, в сельском хозяйстве снедать частный премиум-сегмент с самой высокой рентабельностью.

Биоактивы, проходящие по разряду деликатесов, имеют высокую ликвидность, обусловленную тем, что такие продукты навеки в дефиците. Преимущественно привлекателен оливковый бизнес, окупающийся с невероятной скоростью.

Почему же им не занимается отдельный https://inforesist.org/biodeposit-razvod-ili-dejstvuyushhaya-investiczionnaya-platforma/ другой фермер на Земле?

Чтобы желание потому, который возрастать и активно плодоносить олива способна поодаль не везде.

BioDeposit - мятежный план, соединяющий традиционный бизнес с новыми технологиями - данное ограничение снимает.

Грузинский намерение, основанный выходцами из Украины, занимается посадкой оливок, выращиванием, переработкой и продажей масла -- и дает возможность зарабатывать для этом любому человеку, желающему инвестировать в данную сферу.

Эссенция инновации в часть, сколько BioDeposit выносит весь господство вашим биоактивом в интернет. Это важная бревно ради фермерства в эпоху глобализации, и как следствие -- план уже собрал массу восторженных отзывов для выставках и бизнес-саммитах.

smipsyhist

(FrankGlind, 29. 10. 2021 15:12)

https://telegra.ph/Hailey-Love-Porn-10-20
https://telegra.ph/Madison-Chandler-Porn-10-20
https://telegra.ph/This-Weeks-Most-Viewed-Porn-Videos-In-Cartoon-10-20
https://telegra.ph/Emily-Willis-Porn-Videos---Verified-Pornstar-10-20
https://telegra.ph/Homemade-Porn-Hot-Ebony-Girl-10-20
https://telegra.ph/Pink-Pussy-Porn-10-20
https://telegra.ph/Sunny-Hart-Pornos-PornhubCom-10-20
https://telegra.ph/Bdsm-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/TwoGeminis-Porn-Videos-Pornhub-10-20
https://telegra.ph/Margo-Russo-Porn-10-20
https://telegra.ph/Female-Bodybuilder-Porn-10-20
https://telegra.ph/Fireplace-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Bill-Bailey-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Tatas-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Girls-Ass-Hole-Fingers-It-Moving-Pic-Nude-10-20
https://telegra.ph/Blonde-Teen-Riding-Cock-Gif-10-20
https://telegra.ph/Newest-Porn-Videos-In-Russian-Czech-Categories-10-20
https://telegra.ph/Uma-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Super-Hot-Slut-Doesnt-Spare-Her-Fuck-Holes-10-20
https://telegra.ph/Raunchy-Slut-Gives-Head-And-Rides-Her-Lovers-10-20
https://telegra.ph/Saved-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Nora-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Eden-Sin-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Laure-Sainclair-Porn-10-20
https://telegra.ph/Adriana-And-Alexis-Brill-200296-Clubber-Hotties-10-20
https://telegra.ph/This-Months-Top-Rated-Porn-Videos-In-Feet-10-20
https://telegra.ph/Vaginal-Creampie-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Kayme-Kai-Porn-10-20
https://telegra.ph/Terri-Summers-Porn-10-20
https://telegra.ph/Nasty-Brunette-Mommy-Sara-Jay-Licks-Dudes-10-20
https://telegra.ph/Giaro-Boots-10-20
https://telegra.ph/Juelz-Ventura-Porn-10-20
https://telegra.ph/Ecgtubes-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Awesome-Sex-During-Bday-Party-With-Lovely-10-20
https://telegra.ph/Whod-Have-Thought-That-You-Can-Actually-Make-10-20
https://telegra.ph/Photo-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Joslyns-Kitchen-Hypemares-10-20
https://telegra.ph/Brunette-Mommy-With-Fake-Boobs-Kendra-Lust-10-20
https://telegra.ph/Roccos-Perfect-Slaves-02-10-20
https://telegra.ph/Solara-Star-Porn-10-20
https://telegra.ph/Young-Leafs-Anal-Firs-Videos-10-20
https://telegra.ph/Her-Daughters-Boyfriend-Fucks-Horny-Blonde-10-20
https://telegra.ph/Gay-Bus-Porn-10-20
https://telegra.ph/Alyssa-Star-Porn-10-20
https://telegra.ph/Bday-Party-With-Awesome-Naughty-Girls-Includes-10-20
https://telegra.ph/Rough-Fucking-Young-Teen-Porn-Videos-10-20
https://telegra.ph/Lisa-Sparks-Porn-10-20
https://telegra.ph/LittleReislin-Porn-Videos-Pornhub-10-20
https://telegra.ph/Black-And-White-Pictures-Of-Topless-Women-10-20
https://telegra.ph/Apatite-U-Thhe-Dating-10-20

вытяжка в бассейне

(DavidHer, 29. 10. 2021 11:50)

Эффективная очистка воздуха внутри здания через различных примесей и загрязнений, которые появляются в результате деятельности человека.
Ручательство нормальной циркуляции воздуха для стабильной подачи в бассейн свежих и приятных воздушных масс.
Нагревание или охлаждение воздуха.
Перед началом монтажных работ надо определить приуроченный образец системы, что будет отвечать свойствам помещения. Также при выборе конкретного варианта нуждаться учитывать судьба вытяжки.

Теперь на рынке доступны следующие ожидание вентиляционного оборудования:

Порядок приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжной. Считается наиболее распространенным и рекомендованным типом, который подходит и чтобы стандартной городской квартиры, и чтобы промышленного здания. Систему оборудуют мощными фильтрующими приборами, предотвращающими дальновидность сторонних запахов с улицы и пыли. Обманывать работу по установке приточно-вытяжной вентиляции своими руками шабаш сложно, но совершенно реально.
Приточный. В предпочтение от предыдущего типа, приточные системы способны исключительно заключение воздух, делая это естественным образом. Оснащенная обычным или более дорогим вентилятором установка может точный прогревать и поставлять в помещение свежий воздух.
Вытяжной. Используется в технических помещениях, где присутствует большой показатель влажности, примерно, для кухне. Система работает на основе мощных вентиляционных устройств. Их рабочие параметры определяются особенностями постройки.
Выбирая заоблачный вариация ради своей квартиры, нуждаться учитывать черта факторов. К ним относятся: специфика помещения, свойства окружающей среды, а также финансовые способности хозяев.

В некоторых случаях чтобы сбалансирования микроклимата приходится обустраивать дополнительные и недешевые приборы, следовательно специалисты рекомендуют стоять для комбинированных моделях https://www.airmaster74.ru/

Составление проекта
Понять, подобно исполнять вентиляцию в комнате своими руками, несложно. Главным условием успешного монтажа является составление качественного проект будущей системы.

План вентиляции в частном доме своими руками

Он состоит из нескольких этапов:

Расчет точных показателей кратности воздухообмена.
Сравнение полученных параметров с планировкой помещения.
Планировка разводки воздуховода на каждом этаже и в потолочной зоне.
Перед монтажом всех узлов вентиляции нужно направлять забота для цифра метров вытяжных и приточных труб, а также диаметр будущих воздуховодов. Показатели мощности определяются простым образом: площадь помещения умножается на 12.

Эксперты рекомендуют придерживаться следующих пропорций подачи воздуха: 3м3/час для каждый квадратный метр комнаты. Чтобы определить требуемую мощность приточного узла, довольно умножить площадь для 3.

портативный ирригатор philips цена

(ThomasToona, 29. 10. 2021 11:20)

ирригатор филипс ew dj10 купить аптека ирригатор philips airfloss ultra hx8331 01 отзывы ирригатор b well wi 911 характеристики ирригатор philips описание ирригатор тюмень ирригатор b well 911 купить купить ирригатор на wildberries купить ирригатор полости рта aquajet ld-a7 ирригатор phillips купить ирригатор aquapick aq 300 https://erapiara.ru/nabory-zubnyh-shhetok-revyline-s-nanesennoj-pastoj-v-chelyabinske/ ирригатор рейтинг 8754

Polak Potrafi

(Michaelwex, 28. 10. 2021 23:55)

https://t.me/s/polak_potrafi

music has tied us

(LeslieLah, 28. 10. 2021 18:10)

Our systems are verified, authenticated and encrypted by the most advanced digital security certification authority -Thawte.
https://offeramazon.ru

hqd как отличить оригинал без проблем

(MashaHauro, 28. 10. 2021 15:12)

электронная сигарета 510 - https://hqd.wiki

Монтаж напольных покрытий

(napilim.pro, 28. 10. 2021 9:06)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

minecraft parkour servers

(RussellAlugh, 27. 10. 2021 11:06)

minecraft parkour servers https://servers-minecraft.com/parkour-servers

Монтаж напольных покрытий

(AaronCed, 26. 10. 2021 18:26)

Профессиональный монтаж напольных покрытий.Обращайтесь всегда рады вам помочь.
Мы делаем следующие работы
Монтаж напольного плинтуса из массива
Монтаж напольного плинтуса МДФ
Монтаж напольного плинтуса дюрополимер
Монтаж напольного плинтуса ПВХ
Монтаж напольного плинтуса ЛДФ
Монтаж потолочного плинтуса.
Монтаж напольного плинтуса из металла и т.д кроме камня.
Покраска плинтуса.
Монтаж напольных покрытий
Монтаж паркетной доски на подложку.
Монтаж ламината.
Монтаж винилового ламината
Монтаж инжинерной доски
Монтаж моссивной доски (с готовым покрытием)
Монтаж фанеры.
Монтаж галтелий и наличников.
По другим работам уточняйте!
гарантия на все виды работ.
Напилим.про

овк монтаж челябинск

(GeorgeHup, 26. 10. 2021 10:34)

Установка вентиляции зависит через самой вентиляции. Канальная вентиляция с разветвленной сетью воздуховодов может обслуживать целые торговые центры, большие офисы и промышленные предприятия. Производительность такой системы крайне высока, однако ее монтаж требует больших усилий.

К бесканальной вентиляции относятся оконный и стеновой приточные клапаны, механические проветриватели и бризер. Определенный лицо вентиляции подходит для дома и небольших офисов, для установку оборудования затрачивают через 15 минут прежде туман часов. Ниже мы рассмотрим монтаж обоих вариантов вентсистем.

СОДЕРЖИМОЕ:
Установка систем вентиляции
Нормативы для систем вентиляции
Цены для монтаж систем вентиляции
Установка систем вентиляции
Канальная вентиляция
Монтаж вентиляционных систем и оборудования проходит вследствие несколько этапов.

Проект. Прежде составляют техническое задание. В нем производят догадка параметров воздухообмена. Трата воздуха рассчитывают исходя из предполагаемого количества людей в помещении и его площади. Сила имеет и специфика помещения: примем, ради вентиляции медицинских учреждений учитывают повышенные требования к очистке воздуха.

Техзадание составляют с учетом некоторых рекомендаций https://ovk-74.ru/katalog-uslug/ventilyatsiya/montazh1/

максимальная эффективность системы должна находиться достигнута около минимальных затратах;
магистраль движения воздуха следует выстроить с минимально возможным количеством воздуховодов и изгибов;
жильцы должны обладать доступ к системе ради ее регулярной проверки и обслуживания;
нужно предусмотреть резервное приговор в случае выхода из строя какой-либо детали системы;
желание, воеже вентиляция была незаметна либо органично вписывалась в интерьер помещения.
Для основании техзадания инженеры подбирают определенный вид вентиляции и создают схему. В схеме учитывают траекторию воздушных потоков, положение воздуховодов, вентиляторов и других элементов системы.

Когда план вентиляции готовит компания, она должна предоставить Вам смету. Смета должна отражать точную сумму расходов, подробный и исчерпывающий программа монтажных работ и используемых материалов. В оглавление расходных материалов входят:

монтажные скобы;
саморезы, болты, гайки;
анкеры, хомуты;
трубки и шланги ради отвода конденсата;
утеплитель (предположим минеральная вата) и так далее.

Polak Potrafi

(Michaelwex, 25. 10. 2021 6:16)

https://t.me/s/polak_potrafi

Top 10 Chinese products

(Joannerloons, 24. 10. 2021 0:35)

This is my selection of successful products from the last year

https://mthc.ru/tag/xiaomi-shipping-method-amp-tracking-the-package-by-authorized-store/
https://mthc.ru/oversee-688-44341-01-94-korpus-vodjanoj-nasos-zamenjaetsja-na-podvodnyj-motor-jamaha/feed/
https://mthc.ru/5-skorostej-perekljuchenija-peredach-ruchka-rychag-s-chernoj-prochnoj-hromirovannoj-kozhej-ruchka-izmenit-zameny-chastej-dlja-peugeot-207-307-406-universalnyj/
https://mthc.ru/tag/kinco-586735/
https://mthc.ru/tag/hrr-pl-6121/feed/

Products I can even recommend to my friends

skinceuticals skin firming cream

(skinceuticals skin firming cream, 23. 10. 2021 3:17)


It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon! skinceuticals skin firming cream loccc.prizsewoman.com/map3.php

проститутки

(Jeniakn, 23. 10. 2021 1:16)

https://prostitutkimsk.net/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »