Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod ve zkratce

1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto Vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento help (manuál) si dělá nárok na to, že není úplný a bezchybný. Na vývoji hry WebGame spolupracuje poměrně hodně lidí a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Jedna změna ve hře se může projevit na spoustě míst jak při samotné hře, tak v helpu. Přesto by se hra měla chovat tak, jak je uvedeno v helpu.

Vždy úplně na konci každé sekce se nalézá informace o tom, kdy byla sekce naposledy aktualizována. Pokud se Vám zdá, že hra se chová jinak, než je uvedeno v tomto manuálu, napište o tom na fórum Chyby nebo kontaktujte osoby pověřené správou helpu.

 

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).

 


1.1 Zápisník

Jedná se o Váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu Vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na Vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.

 


1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o Vaší zemi a aktuální informace o světě WebGame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve Vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

  • Postavit budovy (v menu Budovy) - budovy vám umožní zvýšit produkci
  • Kolonizování (také v menu Budovy) - umožní vám zvětšit rozlohu své země, a proto můžete mít více budov
  • Vojenský útok (menu Válka) - útoky na nepřítele jej oslabí, 1 útok stojí podle druhu 2 nebo 4 kola
  • Odpálit raketu (menu Válka - podmenu Rakety) - oslabí nepřítele, 1 odpálení trvá 1 kolo
  • Provést operaci rozvědky (menu Rozvědka) - zjišťování informací, loupení, teroristické útoky, 1 operace stojí 1 kolo
  • Dotovat (menu Dotace) - pokud máte přebytečná kola a nechcete během nich provádět žádné akce, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má Vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).

 

Admini - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry Vaší země. Každý hráč začíná v anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Archiv - Zde se zobrazuje, co se ve Vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na Vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště) nebo Vaše spojence (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na Vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení Vaší země apod.

Rozvojová země - Pokud je Vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.

 


1.3 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů Vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka a Vám přiděleného nováčka. Poslední volbou jsou detaily Vaší prestiže.

 


1.4 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují Vám rozvíjet se.

 

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.

 


1.5 Technologie

Zlepšují Vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technolgie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na světovém trhu.

Pokud máte nějaké Laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo Vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které Vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte možnost na objev mimozemské civilizace.

 


1.6 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (krom agentů a raket) a technologií. Nevýhodou světového trhu je, že musíte počkat, než Vaše zboží někdo koupí. Na světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehráli více jak 100 kol).

V tomto menu najdete také prognózu a přehled embarg uvalených na země.

 


1.7 Domácí trh

Na domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi světovým a domácím trhem je ten, že prodej na domácím se příliš nevyplatí (ceny na světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).

 


1.8 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generála. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v těchto útocích pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele, používají se především při vážnějších konfliktech. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K poslání útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola.

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu Vám zajistí technologie Síla zbraní a hodně budov Vojenské základny. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynaleznutými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu Válka - generálové vidíte Vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu Válka - spojenci obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té Vaší.

 


1.9 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že Váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.


Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit technologií Produkce raket a také vojenskými základnami.
Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.

 


1.10 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve Vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále později dělí):
Špionážní operace - ke zjištění síly a slabin nepřátel.
Teroristické (sabotážní) operace - oslabení nepřítele.
Loupeživé operace - vlastní obohacení na úkor nepřítele.

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.
Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám a informace získané našimi aliančními spolubojovníky.

 


1.11 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (diktatura) nemohou používat všechny dotace, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena.

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.
Humanitární pomoc - Umožňuje Vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím.
Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

 


1.12 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.
Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.
Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové) a fórum věnované dotazům ohledně pravidel (dotazové).

 


1.13 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom Vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a Vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu Válka - Spojenci vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kterým spojenectví. To Vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání Vašeho nového spojenectví.
Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).
Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 5 kamarádů, silver 15 a gold až 30.1.14 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu Aliance - Přehled) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v Žebříček-Aliance. V alianci může být maximálně 12 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má Vaše aliance s jinými.
War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů Vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku bez pomoci spojenců. Přístup na tuto stránku Vám musí povolit předseda nebo zástupce aliance.
Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 400 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té Vaší.

 


1.15 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý typ útoku, jen různě silné země atd.

 


1.16 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.
Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).

 


1.17 Žebříček

země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.
aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.
Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
Historie rekordů - Historický přehled rekordů za všechny věky (záznamy vedeny od 41. věku).
Nej. hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.
Nováčci - Je to vlastně žebříček nováčků (hráčů, kteří hrají první věk).
Statistiky - Jsou to max. a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustili protekci.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

You are mistaken. Write to me in PM.

(Hectoradurf, 24. 11. 2021 22:31)

There are still more many variants

therapy tea cbd

(Anthonyreuse, 24. 11. 2021 21:42)

It May Harm Your Heart. https://saint-lazarus.org

Hello

(LESTOURGEON4058, 24. 11. 2021 20:16)

Usefull site https://loput.ru

what does betting mean

(Briangon, 24. 11. 2021 17:35)

The bookmaker is available to players on the website of a customary bookmaker founded in 1997. The cut up with video slots and other gambling games appeared a some years ago, but swiftly attracted users thanks to the accumulated chap base. The manager offers a chunky range of titles, generous bonuses and many ways to lodge and make oneself scarce funds from the account. The situation belongs to the fellowship 1x Corp N.V., which operates beneath the certify of Curacao. Diverse sections have been created against Bookmaker games, the transition to which is carried to through the necessary menu. A disarticulate page contains the terms of from of the services, where the betting rules are described in detail in numerous sections. There is also a forum for the benefit of visitors to down and a blog where up to date news is published. Notch machines, video poker, blackjack, active dealer games, etc. are ready to gamblers. Practical sports and the operator's own titles based on betting are placed in detach subsections.
It is doable to https://iplt20cricketlive.com/melbet-promo-code-india/ unattached effectively an account replenishment and withdrawal process, which offers more than a hundred options looking for depositing and withdrawing funds. The attendance of a Russian interface, a currency account in Russian rubles and Russian-speaking shore up service operators attract the publicity of players from Russia and CIS countries. Users did not get through the opening to perform upon the Bookmaker on the official website without hesitation, since the enterprise was originally created notwithstanding sports betting. Esteem, most of the reward offers are nearby in the sports section. At the still and all in good time dawdle, gambling fans were not poor of r‚clame either. Welcome package. After the initial 4 deposits, bonuses of up to 1,500 euros and an additional 150 safe from spins are available to the player. Bonuses are activated sequentially within 24 hours from the flash of each replenishment of the account. You need to bring home the bacon abandon the money say within a week with the x35 wager, and the peak wagering scale is 5 euros. Such a compensation set-up in truth allows customers to on fissure machines for free in every part of the week. The winnings received when using free spins are not covered before the wager.
Come what may, this perk is nearby alone to those players who be subjected to confirmed the email deliver and phone copy, filled in all the fields in the gain and passed the verification procedure. The basis of the bookmaker's omnium gatherum consists of slot machines — a comprehensive of more than 2,000 slots from several dozen providers. Along with the grandees of the diligence, the enter includes little-known manufacturers Join Games, Gii365, SA Gaming, Zeus Boot-lick and others. In defiance of the personality of sorting via developer, this clean does not oeuvre correctly: in collections of titles from Endorphina, Yggdrasil Gaming, Pragmatic Work hand in glove, Tomfoolery'n TO, etc. slots of other providers are displayed. Popular video slots and new items recently added to the milieu are placed in disjoin categories. It is conceivable to supplement titles to the favorites record instead of a abrupt metamorphosis to them and look on the report in which the matrix race games fall. To search for automata away the first letters in the name, you can profit by the search bar.

Hello

(FRICKE0899, 24. 11. 2021 11:05)

Nice internet site https://remontprokat.ru

Coin Master Nieodpłatne Spiny 2021 Niezyskowne Spiny do Coin Master

(Calvinloand, 24. 11. 2021 10:03)

Coin Master Bezpłatne Kręty 2021 Niepłatne Klamry do Coin Master

Coin Master aktualne sprowadzona, ruchoma polityka, z energicznie podkreślonymi substratami trywialnymi gwoli zgryw losowych oraz karcianych. Praca zezwala odwijanie niezależnej wioski wikingów, i dodatkowo występowanie kolonii zaprojektowanych przez laptop szanuj zagraniczne świadomości. Zbyt dzieło plus przekazanie współczesnego nagłówka przystaje izraelska renoma Moon Active.

W Coin Master loteria liczy na kupowaniu banknotów i wykształcaniu niepublicznej osady, i niebawem odpieraniu jej natomiast występowaniu nienormalnych sąd. Majątki sprzątamy okłamując fluktuację stochastyczną przystającą perfekcyjnego „jednorękiego sprawcę” (potrafimy spowodować bieżące zaledwie parę klapsów, oraz niedługo obiata poczekać chwilę, aż zespół się zresetuje czy dostać stopniowe „kręty” w sklepie). Potrafimy także nabywać kolejne mienia, zgarniając cudze osady. Czołowym finiszem egzystuje potrafienie kiedy bezgranicznie poszerzonego tudzież wszystkiego majątków zajęcia. W prac potrafimy same doglądać potwora – do zestawu są tygrys, lis kochaj ssak. Każdorazowe z nich zezwala korzystać nadprogramowe dyski w smakołyk pozostały wybieg. Stworzenia majętna rozszerzać, rozwijając dzięki teraźniejszemu efektywność podawanego przez nie pocieszenia. Wszechwładna pałaszuje dodatkowo hodować (z czasu do ciągu porażają „jądra”). Co aktualne, jeśli lecimy czerpać spośród zaopatrywanych przez nie benefitów, musimy szama wcinać, ażeby nie zasnęły. Oraz, w miarkę ciągów w rozgrywce, kompletujemy deklaracji. Otrzymujemy młóci również przyimek wybuchy, gdy także sukcesy w konstrukcjach fluktuacji chaotycznej. Po plenum zupełnej kolekcji świadczą one ekstra bonusy (np. „spiny” ewentualnie czynniki wypróbowania dla potwora). Stronice potężna zbywać indywidualnymi dyplomatom przyimek monety, oraz najchudsze z nich są markowym majstersztykiem, którym użytkownicy wychwalają się na czasopismach natomiast kategoriach na portalach społecznościowych. Chwyty symulacji W Coin Master potrafimy symulować samoczynnie względnie spośród niezrozumiałymi. W fasonie kawalery player niwecząc osadę przepływamy na następujący okres (w symulacji zoczymy ich przemierzyło dwieście). Spośród porze w ramach sieciowego elementu wieloosobowego władamy opcja zarzucania miejscowości wynoszonych przez zagadkowych dyplomatów bądź współtworzenia z nimi. Wątpliwości mechaniczne Coin Master jest ciężko spokojną, dwuwymiarową scenerię graficzną. W fabrykacji wdrożono kreskówkową mowę, naturalną dla sporo dewiacyjnych wędrownych szczebli. Nieprzewidziane reklamy Komedia Coin Master pozostała zamieszczona w fasonie free-to-play. W fabrykacji zlokalizujemy ponad styl mikropłatności.

czytaj wiecej https://footballmedia.pl/

Big Amazon Sale - Up to 70% 2021

(Phillipnap, 23. 11. 2021 20:17)

Big Amazon Upcoming Sale 2021
https://tinyurl.com/53hx5jza

Hello

(HELLAMS9550, 23. 11. 2021 14:54)

Best website https://promerim.ru

Замена венцов в Новокузнецке

(Jackiedab, 23. 11. 2021 13:14)

https://images.google.co.id/url?sa=t&url=https://www.instagram.com/zamena_fundamenta_nvkz/

Замена венцов в Новокузнецке

(Jackiedab, 23. 11. 2021 5:53)

https://maps.google.com.ar/url?sa=t&url=https://vk.com/remont_polow

Hello

(MONAGLE3681, 23. 11. 2021 4:42)

Cool site https://impulsufa.ru

I can suggest to visit to you a site, with a large quantity of articles on a theme interesting you.

(Donaldlit, 23. 11. 2021 4:35)

I think, what is it — error. I can prove.

Hello

(PIGNATELLO2156, 22. 11. 2021 23:41)

Good site https://elm-prom.ru

Замена венцов в Новокузнецке

(Jackiedab, 22. 11. 2021 23:10)

https://maps.google.com.kw/url?sa=t&url=https://uslugi.yandex.ru/profile/IgorSyzranov-1598463

Hello

(SIBOUNMA6775, 22. 11. 2021 22:26)

Nice internet site https://posud-services.ru

I consider, that you are mistaken. Let's discuss. Write to me in PM.

(Anthonyjig, 22. 11. 2021 19:35)

Very useful question

Hello

(ESTEVANE0595, 22. 11. 2021 17:20)

Cool internet site https://kiplab.ru

Замена венцов в Новокузнецке

(Jackiedab, 22. 11. 2021 16:59)

https://images.google.tn/url?sa=t&url=https://vk.com/otmostka_nk

Hello

(KEFAUVER7423, 22. 11. 2021 16:04)

Nice internet site https://evo-electro.ru

калькулятор покера онлайн

(Leonardnep, 22. 11. 2021 14:31)

Враз хорошая обнова для начинающих – правила покера настолько примитивны и просты, который доступны даже тем, который отродясь и карт то в руках не держал. Преимущественно просты ради изучения правила Техасского Холдема, сколько и неудивительно, ведь именно благодаря своей простоте эта разночтения покера и стала столь популярной в мире и особенно в интернете. Именно в него играют для всевозможных турнирах, которые вы могли видеть сообразно телевизору. Поэтому чайникам лучше изучить правила именно этого варианта покера, потому что в 99% процентах случаев и в интернете и в кругу друзей вы будете шалить именно в него.
Правила играть в покер онлайн без денег https://starsofpoker.ru/ios/ покер на костях играть онлайн бесплатно легче выучить практикуясь для бесплатных столах играя для “фантики”. Загрузите себе бесплатный Покерстар и тренируйтесь для здоровье (есть Андроид разновидность). Также сообразно этой ссылке вы получите накануне 40 000 рублей бонуса для застрельщик депозит. Покерстар – самый модный русский покеррум СНГ.
В Техасский Холдем играют карточной колодой из 52 карт, число игроков следовать одним столом от 2 до 10. Выигрывает тот, который соберет лучшую покерную комбинацию alias останется единственным игроком не сбросившим карты к концу текущей раздачи. Каждая соединение создается из 2-х карт раздаваемых в закрытую каждому игроку и 5 общих открытых карт выкладываемых в середину стола, т.е. используется 7 карт. Таким образом вы видите токмо 5 карт, только не можете свет какие вдобавок 2 карты столоваться у противника. Поэтому, покер и называют игрой с неполной информацией.
В покер играют от 2 до 10 человек. Ходят сообразно очереди и в игре существуют порядком этапов, так называемых улиц – это Префлоп, Флоп, Торн, Ривер. Дабы было более конечно ради новичков, в статье в качестве иллюстрации приведены скриншоты из покеррума 888, кто дает возможность бесплатной зрелище для условные фишки – “Пьеса для барыш”. Первое с чего начинается пьеса, это 2 человека впоследствии Дилера (знак D) ставят обязательные ставки Малый Блайнд и Колоссальный Блайнд. Из них и формируется первоначальный банк. Кроме раздают всем игрокам сообразно 2 закрытые карты и настает очередь подвигаться другим. Игроки ходят сообразно часовой стрелке начиная со следующего после поставившего бесчисленный блайнд игрока.
Две розданные карты хоть и дают временно мало информации, только именно опираясь для неё, а беспричинно же для свою позицию после столом и действия других игроков нуждаться довольно исполнять ход. У игрока 3 варианта действии:
1. Фолд – Сброс карты. Буде у вас слабые карты (возьмем, 72), то это практический единственное который вы должны сделать. Если вы сбросили карты, то уже выходите из игры и не платите никаких денег.
2. Колл – Поддерживаете ранее сделанную другими ставку. Допустим у вас средние карты, зашло громада игроков, недостает рейзов. Вы ставите казаться столько, что поставили другие, в нашем случае 10 фишек.
3. Увеличить / Рейз – Вы повышаете ставки. Допустим у вас хорошие карты и вы хотите дабы соперники вам заплатили побольше. Возможно вам никто не ответит и вы непосредственно безотлагательно заберёте сей банк. В зависимости через варианта Холдема жаловать дозволено через 1 блайнда до алл-ина.
Чтобы новичков всё это покажется капля сложным, но на самом деле в реальной игре после буквально нескольких раздач всё это делается простой и почти для автомате. А некоторые опытные игроки могут одновременно шалить прежде 24 столов!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující »